Gå till huvudinnehållet
Lund University

Guide till referensstilen APA 7:e upplagan

Guide till referensstilen APA 7:e upplagan riktad till studenter vid Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet. OBS! Om du öppnat guiden i din smartphone kommer texten att visas under menyn.

Webbsidor

View this page in English

Instruktionerna på den här sidan gäller för referenser till webbsidor. Obs! Du ska endast referera till en webbsida om detta är primärkällan för informationen som du vill referera till. Referera inte till en webbsida om informationen är publicerad någon annan stans, t ex i en artikel eller en bok. 

En del webbsidor saknar en personlig författare och då ska istället en så kallad gruppförfattare (t ex organisationen, företaget eller myndigheten bakom publikationen) användas som författare i referensen. Om gruppförfattaren är samma som webbplatsens namn utelämnas webbplatsens namn från referensen. När du refererar till en dynamisk webbsida som förändras över tid ska du utöver URL:en även inkludera datumet då du hämtade informationen från webbsidan i din referens enligt formatet "Hämtat den MM månad ÅÅÅÅ från http://xxxx”.

Tänk på att du också kan behöva läsa igenom de allmänna instruktionerna för hur du ska referera enligt APA (7:e upplagan), däribland

Mall för hur referenser till webbsidor ska se ut i referenslistan

Författare, A. A., Författare, B. B. & Författare, C. C. (ÅÅÅÅ, DD månad). Webbsidans titel. Webbplatsens Namn. URL

Författare, A. A., Författare, B. B. & Författare, C. C. (u.å.). Webbsidans titel. Webbplatsens Namn. Hämtat den MM månad ÅÅÅÅ från URL

Exempel på hur texthänvisningar till webbsidor ska se ut

Parentetiska texthänvisningar Narrativa texthänvisningar
(Mellgren, 2019) Mellgren (2019) rapporterade i SVT Nyheter att...
(Miljödepartementet, 2019) Miljödepartementet (2019) har på sin webbsida släppt...
(Mwai, 2019) I en tidningsartikel på BBC News av Mwai (2019)...
(Centrum för Biologisk Mångfald, u.å.) På sin hemsida skriver Centrum för Biologisk Mångfald (u.å.) om ett nytt forskningsprojekt...
(Naturvårdsverket, 2019) Naturvårdsverket (2019) skriver på sin hemsida att...

Exempel på hur referenser till webbsidor ska se ut i referenslistan

Mellgren, J. (2019, 10 december). ”Inget vanligt vulkanutbrott”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/inget-vanligt-vulkanutbrott

Miljödepartementet. (2019, 17 december). A coherent policy for the climate. Regeringskansliet. https://www.government.se/press-releases/2019/12/a-coherent-policy-for-the-climate/

Mwai, P. (2019, 20 december). Did Ethiopia plant four billion trees this year? BBC News. https://www.bbc.com/news/world-africa-50813726?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/science_and_environment&link_location=lili-reporting-story

Centrum för Biologisk Mångfald. (u.å.). Forskningsprojekt vid CBMSveriges lantbruksuniversitet. Hämtad den 11 november 2021 från https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-biologisk-mangfald-cbm/forskning/forskningsprojekt/

Naturvårdsverket. (2019, 12 december). Sweden’s climate act and climate policy framework. http://www.swedishepa.se/Environmental-objectives-and-cooperation/Swedish-environmental-work/Work-areas/Climate/Climate-Act-and-Climate-policy-framework-/