Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad

Guide till referensstilen APA 7:e upplagan

Guide till referensstilen APA 7:e upplagan riktad till studenter vid Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet. OBS! Om du öppnat guiden i din smartphone kommer texten att visas under menyn.

Bokkapitel

View this page in English

Instruktionerna på de här sidorna gäller för referenser till bokkapitel. Referenser till kapitel i böcker med författare skiljer sig från referenser till kapitel i böcker med redaktörer. Eftersom alla kapitel i böcker med författare har samma författare så ska du inte skriva referenser till de enskilda kapitlen i en bok med författare. Istället skriver du en referens till hela boken och indikerar i texthänvisningen om det är ett särskilt kapitel du har använt. I böcker med redaktörer där författarna skiljer sig åt mellan kapitlen är det däremot, generellt sett, de specifika kapitlen som du ska skriva referenser till.