Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad

Guide till referensstilen APA 7:e upplagan

Guide till referensstilen APA 7:e upplagan riktad till studenter vid Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet. OBS! Om du öppnat guiden i din smartphone kommer texten att visas under menyn.

Böcker med redaktörer

View this page in English

Instruktionerna på den här sidan gäller för referenser till böcker med redaktörer, dvs böcker där olika författare har bidragit med kapitel och en eller flera redaktörer som ansvarar för boken i sin helhet har koordinerat arbetet. OBS! Notera att det generellt sett är det enskilda bokkapitlet i en bok med redaktörer som du ska referera till snarare än boken i sin helhet.

Instruktioner för referenser till kapitel i böcker med redaktörer

Om boken har fått en DOI ska du ha med den i referensen. Om boken saknar DOI och du har hämtat den på en webbplats som inte är en databas så ska du ha med URL:en till webbsidan där du hämtade boken i referensen. Om du har läst boken i tryckt format eller hämtat den från en akademisk databas så ska du inte ha med någon URL i referensen.

Tänk på att du också kan behöva läsa igenom de allmänna instruktionerna för hur du ska referera enligt APA (7:e upplagan), däribland

Mall för hur referenser till böcker med redaktörer ska se ut i referenslistan

Redaktör, A. A., Redaktör, B. B., & Redaktör, C. C. (Red.) (ÅÅÅÅ). Bokens titel (#:e uppl., Vol. #). Förlag. DOI eller URL

Exempel på hur texthänvisningar till böcker med redaktörer ska se ut

Parentetiska texthänvisningar Narrativa texthänvisningar
(Copsey et al., 2018) Copsey et al. (2018) har gått igenom ämnet grundligt...

Exempel på hur referenser till böcker med författare ska se ut i referenslistan

Copsey, J. A., Black, S. I., Groombridge, J. J., & Jones, C. G. (Red.) (2018). Species conservation: lessons from islands. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781139030243