Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad
Lund University

Guide till referensstilen APA 7:e upplagan

Guide till referensstilen APA 7:e upplagan riktad till studenter vid Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet. OBS! Om du öppnat guiden i din smartphone kommer texten att visas under menyn.

Personlig kommunikation

View this page in English

Instruktionerna på den här sidan gäller för referenser till personlig kommunikation som t ex brev, e-post, samtal, telefonsamtal samt föreläsningar och opublicerat material som din lärare har delat ut. Observera att du inte ska använda dig av referenstypen personlig kommunikation när du citerar eller återger information från personer som du intervjuat som en del i din studie. Referens till en personlig kommunikation görs endast i form av en texthänvisning, du ska inte inkludera en referens till en personlig kommunikation i referenslistan eftersom det inte är möjligt för läsaren att hitta källan. Referera endast till personlig kommunikation om informationen inte finns i någon publicerad källa. Om du använder dig av personlig kommunikation är det viktigt att det framgår tydligt i texten i vilken roll det är som personen har uttalat sig. Det kan till exempelvis handla om en kommunekolog, lantmätare eller miljöstrateg.

Obs! Innan du refererar till en personlig kommunikation måste du ha fått tillstånd från personen i fråga för att göra detta.

Mall för hur texthänvisningar till personlig kommunikation ska se ut

Parentetiska texthänvisningar Narrativa texthänvisningar
(A. A. Author, personlig kommunikation, DD månad YYYY) A. A. Author (personlig kommunikation, DD månad YYYY)

Exempel på hur texthänvisningar till personlig kommunikation ska se ut

Parentetiska texthänvisningar Narrativa texthänvisningar
(J.-O. Karlsson, personlig kommunikation, 27 mars 2018)  J.-O. Karlsson (personlig kommunikation, 27 mars 2018) menade att...