Gå till huvudinnehållet
Lund University

Guide till referensstilen APA 7:e upplagan

Guide till referensstilen APA 7:e upplagan riktad till studenter vid Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet. OBS! Om du öppnat guiden i din smartphone kommer texten att visas under menyn.

Inget angivet publikationsdatum

View this page in English

Om en källa blivit accepterat för publikation men ännu inte hunnit publiceras i tryck ska du skriva “under utgivning”. Om en källa är publicerad men saknar angivet publikationsdatum ska du skriva “u.å.” (utan år).

Exempel på hur texthänvisningar ska se ut

Parentetiska texthänvisningar Narrativa texthänvisningar
(Knight et al., under utgivning)                                En ny studie av Knight et al. (under utgivning) visar...
(Centrum för biologisk mångfald, u.å.)  Centrum för biologisk mångfald (u.å.) har startat ett nytt forskningsprojekt...

Exempel på hur referenser i referenslistan ska se ut

Maher C. T., Nelson C. R., & Larson A. J. (under utgivning). Winter damage is more important than summer temperature for maintaining the krummholz growth form above alpine treeline. Journal of Ecology. https://doi.org/10.1111/1365-2745.13315

Centrum för biologisk mångfald. (u.å.). Aktuella forskningsprojekt vid CBM. Sveriges lantbruksuniversitet. Hämtat den 4 november, 2021, från https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-biologisk-mangfald-cbm/forskning/forskningsprojekt/forskningsprojekt-vid-cbm/