Gå till huvudinnehållet
Lund University

Guide till referensstilen APA 7:e upplagan

Guide till referensstilen APA 7:e upplagan riktad till studenter vid Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet. OBS! Om du öppnat guiden i din smartphone kommer texten att visas under menyn.

Sekundärkällor

View this page in English

Instruktionerna på den här sidan gäller för referenser till sekundärkällor. I en texthänvisning till en sekundärkälla ska du ange både den primära källan du vill referera till och den sekundära källan där du hittat referensen till primärkällan. I referenslistan ska du däremot bara ange sekundärkällan.

Obs! Du ska undvika att referera till sekundära källor eftersom du förväntas ha läst alla de källor som du refererar till. Det enda undantaget är de fall där du inte kan använda primärkällan, t ex för att den bara finns i ett fåtal exemplar i världen och därför inte går att få tag på eller för att den är skriven på ett språk som du inte behärskar.

Tänk på att du också kan behöva läsa igenom de allmänna instruktionerna för hur du ska referera enligt APA (7:e upplagan), däribland

Exempel på hur texthänvisningar till sekundärkällor ska se ut

Parentetiska texthänvisningar Narrativa texthänvisningar
(Zhukov et al. 2017, refererad i Gritsan et al., 2019)  Zhukov et al. (2017, refererad i Gritsan et al., 2019) fann att...