Gå till huvudinnehållet
Lund University

Guide till referensstilen APA 7:e upplagan

Guide till referensstilen APA 7:e upplagan riktad till studenter vid Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet. OBS! Om du öppnat guiden i din smartphone kommer texten att visas under menyn.

Avhandlingar som är publicerade i en databas

View this page in English

Instruktionerna på den här sidan gäller för referenser till licentiat- och doktorsavhandlingar som är publicerade i en databas.

Obs! Notera att de flesta naturvetenskapliga avhandlingarna är så kallade sammanläggningsavhandligar som innehåller ett antal olika manuskript eller artiklar. Om verket är i manuskriptform så var det inte publicerat i någon vetenskaplig tidskrift när avhandlingen trycktes. Då måste du undersöka om verket har publicerats i en vetenskaplig tidskrift efter att avhandlingen trycktes innan du refererar till manuskriptet. Om verket du vill referera till har publicerats i en vetenskaplig tidskrift så är det artikeln i tidskriften som du ska referera till.

Tänk på att du också kan behöva läsa igenom de allmänna instruktionerna för hur du ska referera enligt APA (7:e upplagan), däribland

Mall för hur referenser till avhandlingar som är publicerade i en databas ska se ut i referenslistan

Författare, A. A. (ÅÅÅÅ). Avhandlingens titel [Licentiat-/Doktorsavhandling, Namnet på universitetet/högskolan som utfärdat examen]. Databasens Namn. URL

Exempel på hur texthänvisningar till avhandlingar som är publicerade i en databasska se ut

Parentetiska texthänvisningar Narrativa texthänvisningar
(Ady, 2017) Ady (2017) studerade...
(Rivera, 2016) Rivera (2016) identifierade utmaningarna...

Exempel på hur referenser till avhandlingar som är publicerade i en databas ska se ut i referenslistan

Ady, J. C. (2017). Framing youth citizen science for education, youth development, and public land conservation [Doktorsavhandling, Prescott College]. ProQuest Dissertations & Theses Open. https://pqdtopen.proquest.com/doc/1867013643.html?FMT=AI

Rivera, C. (2016). Disaster risk management and climate change adaptation in urban contexts: Integration and challenges [Doktorsavhandling, Lunds universitet]. Lund University Publications. https://lup.lub.lu.se/search/ws/files/5471705/8570923.pdf