Gå till huvudinnehållet
Lund University

Guide till referensstilen APA 7:e upplagan

Guide till referensstilen APA 7:e upplagan riktad till studenter vid Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet. OBS! Om du öppnat guiden i din smartphone kommer texten att visas under menyn.

Böcker med författare

View this page in English

Instruktionerna på den här sidan gäller för referenser till böcker med författare, dvs böcker där en eller flera författare tillsammans har skrivit boken som ett sammanhängande verk (dvs alla kapitel har samma författare).

Om boken har fått en DOI ska du ha med den i referensen. Om boken saknar DOI och du har hämtat den på en webbplats som inte är en databas så ska du ha med URL:en till webbsidan där du hämtade boken i referensen. Om du har läst boken i tryckt format eller hämtat den från en akademisk databas så ska du inte ha med någon URL i referensen.

Tänk på att du också kan behöva läsa igenom de allmänna instruktionerna för hur du ska referera enligt APA (7:e upplagan), däribland

Mall för hur referenser till böcker med författare ska se ut i referenslistan

Författare, A. A., Författare, B. B., & Författare, C. C. (ÅÅÅÅ). Bokens titel (#:e uppl., Vol. #). Förlag. DOI eller URL

Exempel på hur texthänvisningar till böcker med författare ska se ut

Parentetiska texthänvisningar Narrativa texthänvisningar
(Beletsky, 1996) Enligt Beletsky (1996)...
(Fiscus & Fath, 2019) Fiscus och Fath (2019) drog slutsatsen...
(Townsend et al., 2008) I en bok av Townsend et al. (2008)...

Exempel på hur referenser till böcker med författare ska se ut i referenslistan

Beletsky, L. (1996). The red-winged blackbird: The biology of a strongly polygenous songbird. Academic press.  

Fiscus, D. A., & Fath, B. D. (2019). Foundations for sustainability: A coherent framework of life-environment relations. Academic Press. https://doi.org/10.1016/C2016-0-00343-1

Townsend, C. R., Begon, M., & Harper, J. L. (2008). Essentials of ecology (3rd ed.). Blackwell.