Gå till huvudinnehållet
Lund University

Guide till referensstilen APA 7:e upplagan

Guide till referensstilen APA 7:e upplagan riktad till studenter vid Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet. OBS! Om du öppnat guiden i din smartphone kommer texten att visas under menyn.

Mjukvara och appar

View this page in English

Instruktionerna på den här sidan gäller för referenser till mjukvara och appar.

Generellt sett behöver du inte skriva referenser för vanligt förekommande datorprogram, mobilappar och programmeringsspråk som nämns i din text. Om det är relevant att nämna så anger du helt enkelt namnet på mjukvaran eller appen du har använt tillsammans med numret på versionen i texten. Vad som räknas som vanligt förekommande är beroende på textens avsedda läsare och huruvida de kan förväntas vara bekanta med mjukvaran eller appen ifråga. Mjukvara och appar som inte behöver någon referens inkluderar Microsoft Office (t ex Word, Excel och PowerPoint), sociala mediaappar (t ex Facebook, Instagram och Twitter), enkätundersökningsmjukvara (t ex Qualtrics och Survey Monkey), Adobe-produkter (t ex Acrobat Reader, Adobe Photoshop och Adobe Acrobat), Java och statistikprogram (t ex R, SPSS och SAS).

Om du däremot parafraserar eller citerar ett datorprogram eller en app alternativt om du misstänker att dina läsare kan vara obekanta med den mjukvara eller app som du använder så kommer du att behöva ange en referens enligt instruktionerna nedan. En del mjukvara och appar saknar en namngiven person som skapare och då ska istället exempelvis organisationen eller företaget bakom programmet anges som skapare i referensen. Om skaparen då blir samma som utgivarens namn så utelämnas utgivarens namn från referensen.

Tänk på att du också kan behöva läsa igenom de allmänna instruktionerna för hur du ska referera enligt APA (7:e upplagan), däribland

Mall för hur referenser till mjukvara och appar ska se ut i referenslistan

Skapare, A. A., Skapare, B. B., & Skapare, C. C. (ÅÅÅÅ). Verkets titel (Version #) [Datorprogram]. Utgivare. DOI eller URL

Skapare, A. A., Skapare, B. B., & Skapare, C. C. (ÅÅÅÅ). Verkets titel (Version #) [Mobilapp]. Utgivare. DOI eller URL

Exempel på hur texthänvisningar till mjukvara och appar ska se ut

Linjära blandade modeller konstruerades med hjälp av lme4 paketet (Version 1.1-23) till R (Bates et al., 2014)...

Datorprogrammet CANOCO 5.1 (Braak & Smilauer, 2020) användes till att...

...med hjälp av ChemSearch (Version 2.3.0) (Thermo Fisher Scientific, 2020).

Exempel på hur referenser till mjukvara och appar ska se ut i referenslistan

Bates, D., Maechler, M., Bolker, B., & Walker, S. (2014). lme4: Linear mixed-effects models using Eigen and S4 (Version 1.1-23) [Datorprogram]. The Comprehensive R Archive Network. http://cran.r-project.org/web/packages/lme4/index.html

Braak, C. J. F., & Smilauer, P. (2020). CANOCO (Version 5.1) [Datorprogram]. Microcomputer Power. http://www.microcomputerpower.com/

Thermo Fisher Scientific. (2020). ChemSearch (Version 2.3.0) [Mobilapp]. https://apps.apple.com/us/app/chemsearch/id865207683