Gå till huvudinnehållet
Lund University

Guide till referensstilen APA 7:e upplagan

Guide till referensstilen APA 7:e upplagan riktad till studenter vid Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet. OBS! Om du öppnat guiden i din smartphone kommer texten att visas under menyn.

Mall för hur referenser till standarder ska se ut i referenslistan

Författare, A. A., Författare, B. B., & Författare, C. C. (ÅÅÅÅ). Standardens titel (Standard #). Namnet på organisationen som gett ut standarden. URL

Exempel på hur texthänvisningar till standarder ska se ut

  Parentetiska texthänvisningar Narrativa texthänvisningar
Första gången (Svenska institutet för standarder [SIS], 2006) Detta beskrivs i en standard från Svenska institutet för standarder (SIS, 2006).
Därefter (SIS, 2006) I samma standard från SIS (2006)...

Exempel på hur referenser till standarder ska se ut i referenslistan

Svenska institutet för standarder. (2006). Miljöledning: Livscykelanalys: Principer och struktur (SS-EN ISO 14040:2006). https://www.sis.se/api/document/get/46612