Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad
Lund University

Guide till referensstilen APA 7:e upplagan

Guide till referensstilen APA 7:e upplagan riktad till studenter vid Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet. OBS! Om du öppnat guiden i din smartphone kommer texten att visas under menyn.

Mall för hur referenser till standarder ska se ut i referenslistan

Författare, A. A., Författare, B. B., & Författare, C. C. (ÅÅÅÅ). Standardens titel (Standard #). Namnet på organisationen som gett ut standarden. URL

Exempel på hur texthänvisningar till standarder ska se ut

  Parentetiska texthänvisningar Narrativa texthänvisningar
Första gången (Svenska institutet för standarder [SIS], 2006) Detta beskrivs i en standard från Svenska institutet för standarder (SIS, 2006).
Därefter (SIS, 2006) I samma standard från SIS (2006)...

Exempel på hur referenser till standarder ska se ut i referenslistan

Svenska institutet för standarder. (2006). Miljöledning: Livscykelanalys: Principer och struktur (SS-EN ISO 14040:2006). https://www.sis.se/api/document/get/46612