Gå till huvudinnehållet
Lund University

Guide till referensstilen APA 7:e upplagan

Guide till referensstilen APA 7:e upplagan riktad till studenter vid Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet. OBS! Om du öppnat guiden i din smartphone kommer texten att visas under menyn.

Reproduktion av visuella verk som är del av ett större verk

View this page in English

När du reproducerar visuella verk (t ex konstverk, fotografier, figurer, tabeller eller kartor) från en annan källa ska du skriva en upphovsrättstillskrivning istället för en texthänvisning. Upphovsrättstillskrivningen ska placeras i slutet av noten (figurtexten) under figuren. I texthänvisningen ska du endast referera till figuren/tabellen (t ex "Figur 1", "Tabell 1, etc.). Du ska även inkludera fullständig referens till källan i referenslistan (se separata instruktioner för de olika referenstyperna). 

Obs! Glöm inte att visuella verk är upphovsrättsskyddade, vilket betyder att du utöver en upphovsrättstillskrivning och en referens även måste ha upphovsrättspersonens tillstånd att reproducera verket. När det gäller publicerade verk (som t ex en artikel eller en bok) är upphovsrätten ofta överförd till förlaget där verket är utgivet och det är då förlaget som är upphovsrättsinnehavaren. 

Instruktionerna på den här sidan gäller för reproduktion av visuella verk som är en del av ett större verk, t ex figurer (illustrationer eller diagram). När du reproducerar visuella verk som är en del av ett större verk refererar du till det större verket (t ex en artikel, bok, rapport eller websida) både i upphovsrättstillskrivningen och i referenslistan. Referensen till det visuella verket ska endast ges i form av en sidhänvisning (till sidan där verket förekommer) som en del i noten (figurtexten). Upphovsrättstillskrivningen ska skrivas enligt instruktionerna nedan. Om det större verket har fått en DOI ska denna inkluderas i referensen efter sidnumren. Om det större verket inte har någon DOI men du har kommit åt verket via en webbplats som inte är en databas så ska du inkludera URL:en till webbsidan där du hämtat verket. Om du har kommit åt verket i tryck eller via en akademisk databas så behövs ingen URL även om det inte finns någon DOI.

Upphovsrättstillskrivningen ska innehålla en upphovsrättsuppgift, det vill säga vem eller vilka som har upphovsrätt och vilket år upphovsrätten började gälla enligt mallen "Copyright Upphovsrättsinnehavarens Namn, ÅÅÅÅ". Upphovsrättstillskrivningen ska även innehålla en uppgift om tillstånd att använda bilden samt att modifiera bilden om detta är aktuellt. Om du har ett skriftligt tillstånd från upphovsrättsinnehavaren att återge (och eventuellt modifiera) bilden, och denne inte har några specifika önskemål för hur du ska formulera tillståndet, ska du skriva "Använd med tillstånd" alternativt "Modifierad med tillstånd". Om bilden är allmän egendom, det vill säga om upphovsrätten slutat gälla, ska du skriva "Allmän egendom". Om bilden är fritt tillgänglig via en Creative Commons licens så ska du ange denna (t ex , CC BY-SA 2.0) följt av en länk till Creative Commons webbsida med information om licensen i fråga (se exempel nedan). Vilken Creative Commons licens som upphovsrättsinnehavaren valt kommer att avgöra hur du får använda bilden (t ex om det är tillåtet att modifiera bilden eller ej), så läs noga vilka villkor som gäller för licensen i fråga.

Tänk på att du också kan behöva läsa igenom de allmänna instruktionerna för hur du ska referera enligt APA (7:e upplagan), däribland

Mall för hur figurtexten till figurer och tabeller ska formateras och placeras

Figur/Tabell #

Figurens/Tabellens titel 

[Själva figuren/tabellen]

Not. Figurtext inklusive beskrivning och upphovsrättstillskrivning

Mall för hur noter med upphovsrättstillskrivningar vid reproduktion av visuella verk som är en del av ett större verk ska se ut

Tidskriftsartiklar:

Not. Bildtext med beskrivning. Från/Modifierad från "Artikelns titel", av A. A. Författare och B. B. Författare, ÅÅÅÅ, Tidskriftens Titel, volym(nummer), s. sidnummer (DOI eller URL). Upphovsrättsuppgift. Tillstånd/licens.

Böcker/rapporter:

Not. Bildtext med beskrivning. Från/Modifierad från Bokens/Rapportens titel (#:e uppl., Vol. #, s. sidnummer), av A. A. Författare och B. B. Författare, ÅÅÅÅ, Förlag (DOI eller URL). Upphovsrättsuppgift. Tillstånd/licens.

Bokkapitel:

Not. Bildtext med beskrivning. Från/Modifierad från "Kapitlets titel", av A. A. Författare och B. B. Författare, i C. C. Redaktör och D. D. Redaktör (Red.), Bokens titel (#:e uppl., Vol. #, s. sidnummer), ÅÅÅÅ, Förlag (DOI eller URL). Upphovsrättsuppgift. Tillstånd/licens.

Webbsidor:

Not. Bildtextmed beskrivning. Från/Modifierad från Webbsidans titel, av A. A. Författare och B. B. Författare, ÅÅÅÅ, Webbplatsens Namn (DOI eller URL). Upphovsrättsuppgift. Tillstånd/licens.

Exempel på hur noter med upphovsrättstillskrivningar vid reproduktion av visuella verk som är en del av ett större verk ska se ut

Tidskriftsartiklar:

Not. Mikroskopfotografering av aromataseuttryck hos astrocyter runt en hjärnskada hos zebrafink. Modifierad från "Reciprocal interactions between prostaglandin E2-and estradiol-dependent signaling pathways in the injured zebra finch brain", av A. L. Pedersen och C. J. Saldanha, 2017, Journal of Neuroinflammation, 14, s. 6 (https://doi.org/10.1186/s12974-017-1040-1). CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 

Böcker:

Not. Sonogram av den typiska sången hos rödvingetrast för olika regioner i USA. Från The red-winged blackbird: The biology of a strongly polygenous songbird (s. 88), av L. Beletsky, 1996, Academic Press. Copyright Academic Press 1996. Använd med tillstånd.

Bokkapitel:

Not. Dorsum hos honor av arten Arctacarus rostratus. Modifierad från "Order Mesostigmata", av E. E. Lindquist, G. W. Krantz och D. E. Walter, i G. W. Krantz och D. E. Walter (Red.), A manual of acarology (3 uppl., s. 203), 2009, Texas Tech University Press. Copyright Texas Tech University Press 2009. Använd med tillstånd.

Webbsidor:

Not. Sveriges nettoutsläpp av växthusgaser 1990-2018 och utsläppsmålen för åren 2020, 2030, 204 och 2045. Från Sweden’s climate act and climate policy framework, av Naturvårdsverket, 2019 (http://www.swedishepa.se/Environmental-objectives-and-cooperation/Swedish-environmental-work/Work-areas/Climate/Climate-Act-and-Climate-policy-framework-/). Copyright Naturvårdsverket 2019. Använd med tillstånd.