Gå till huvudinnehållet
Lund University

Guide till referensstilen APA 7:e upplagan

Guide till referensstilen APA 7:e upplagan riktad till studenter vid Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet. OBS! Om du öppnat guiden i din smartphone kommer texten att visas under menyn.

Antal listade författare

View this page in English

Det maximala antalet författare som du ska lista är olika beroende på om det rör sig om en texthänvisning eller om det gäller en referens i referenslistan.

Det maximala antalet författare som du ska lista i en texthänvisning är två. Om en källa har tre eller fler författare skriver du endast ut förstaförfattarens efternamn följt av "et al.". Om du har källor med fler än två författare som har samma förstaförfattare (och alltså blir förkortade på samma sätt) skriver du ut så många författare som det krävs för att skilja referenserna åt, följt av ett kommatecken (OBS!) och "et al.".

Det maximala antalet författare som du ska lista i en referens i referenslistan är tjugo. Om en källa har tjugoen eller fler författare listar du de första nitton författarna följt av tre punkter (. . .) och sedan den sista författaren.

Exempel på hur texthänvisningar ska se ut

Parentetiska texthänvisningar Narrativa texthänvisningar
(Beletsky, 1996) Enligt Beletsky (1996)…
(Fiscus & Fath, 2019) ...något som även stödjs av Fiscus och Fath (2019).
(Chiara et al., 2019) Chiara et al. (2019) fann att...
(Gow et al., 2019) Gow et al. (2019) kom fram till…

(Sutherland, Armstrong, et al., 2010; Sutherland, Clout, et al., 2010)

Sutherland, Armstrong et al. (2010) och Sutherland, Clout et al. (2010) har visat...

Exempel på hur referenser i referenslistan ska se ut

Beletsky, L. (1996). The red-winged blackbird: The biology of a strongly polygenous songbird. Academic press.

Chiara, V., Portugal, F. R., & Jeanson, R. (2019). Social intolerance is a consequence, not a cause, of dispersal in spiders. PLoS Biology, 17(7), Artikel e3000319. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3000319

Fiscus, D. A., & Fath, B. D. (2019). Foundations for sustainability: A coherent framework of life-environment relations. Academic Press. https://doi.org/10.1016/C2016-0-00343-1

Gow, E. A., Knight, S. M., Bradley, D. W., Clark, R. G., Winkler, D. W., Bélisle, M., Berzins, L. L., Blake, T., Bridge, E. S., Burke, L., Dawson, R. D., Dunn, P. O., Garant, D., Holroyd, G., Horn, A. G., David J. T. Hussell, D. J. T., Lansdorp, O., Laughlin, A. J.,  . . . Norris, D. R. (2019). Effects of spring migration distance on tree swallow reproductive success within and among flyways. Frontiers in Ecology and Evolution, 7, Artikel 380. https://doi.org/10.3389/fevo.2019.00380

Sutherland, W. J., Armstrong, D., Butchart, S. H. M., Earnhardt, J. M., Ewen, J., Jamieson, I., Jones, C. G., Lee, R., Newbery, P., Nichols, J. D., Parker, K. A., Sarrazin, F., Seddon, P. J., Shah, N., & Tatayah, V. (2010). Standards for documenting and monitoring bird reintroduction projects. Conservation Letters, 3(4), 229–235. https://doi.org/10.1111/j.1755-263X.2010.00113.x

Sutherland, W. J., Clout, M., Cote, I. M., Daszak, P., Depledge, M. H., Fellman, L., Fleishman, E., Garthwaite, R., Gibbons, D. W., De Lurio, J., Impey, A. J., Lickorish, F., Lindenmayer, D., Madgwick, J., Margerison, C., Maynard, T., Peck, L. S., Pretty, J., Prior, S., … Watkinson, A. R. (2010). A horizon scan of global conservation issues for 2010. Trends in Ecology & Evolution, 25(1), 1–7. https://doi.org/10.1016/j.tree.2009.10.003