Gå till huvudinnehållet
Lund University

Guide till referensstilen APA 7:e upplagan

Guide till referensstilen APA 7:e upplagan riktad till studenter vid Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet. OBS! Om du öppnat guiden i din smartphone kommer texten att visas under menyn.

Ingen angiven författare

View this page in English

En del verk saknar en personlig författare och då ska istället en så kallad gruppförfattare (t ex organisationen, företaget eller myndigheten bakom publikationen) användas som författare i referensen. Om gruppförfattaren är samma som utgivaren utelämnas utgivaren från referensen. Om ett verk helt saknar en angiven författare (om varken en personlig författare eller en gruppförfattare finns angiven) ska du ersätta författaren med verkets titel i referensen. Om verkets titel är kursiverad i referenslistan ska det även kursiveras i texthänvisningen. Om titeln inte är kursiverad i referenslistan använder du citattecken runt titeln i texthänvisningen.

Exempel på hur texthänvisningar ska se ut

Parentetiska texthänvisningar Narrativ texthänvisning
(Naturvårdsverket, 2007) Naturvårdsverket (2007) menar att...
("Karyotype," 2015) Enligt definitionen i "Karyotype" (2015)...

Exempel på hur referenser i referenslistan ska se ut

Karyotype. (2015). I M. Allaby (Red.), A dictionary of ecology (5:e uppl.). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acref/9780191793158.001.0001

Naturvårdsverket. (2007). Tillsyn med framsyn: Naturvårdsverkets tillsynsvägledning 2007 – 2009 (Rapport Nr 5675). http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5675-1.pdf