Gå till huvudinnehållet
Lund University

Guide till referensstilen APA 7:e upplagan

Guide till referensstilen APA 7:e upplagan riktad till studenter vid Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet. OBS! Om du öppnat guiden i din smartphone kommer texten att visas under menyn.

EU:s direktiv

View this page in English

Obs! Den officiella manualen för APA (7:e upplagan) som ges ut av American Psychological Association saknar instruktioner för referenser till offentligt tryck utgivet utanför USA. De rekommenderar istället att du formaterar referenser till denna typ av källor enligt den praxis som råder i källans jurisdiktion. På den här sidan hittar du våra rekommendationer för hur du ska referera till EU:s direktiv. 

När du refererar till EU:s direktiv ska du göra det tydligt för läsaren vilken typ av dokument det rör sig om genom att inkludera antingen titeln eller en kort beskrivning av dokumentet ihop med texthänvisningen första gången du refererar till källan. Om du har läst direktivet online så ska du ta med URL:en till webbsidan där du har hämtat den i din referens.

Tänk på att du också kan behöva läsa igenom de allmänna instruktionerna för hur du ska referera enligt APA (7:e upplagan), däribland

Mall för hur referenser till EU:s direktiv ska se ut i referenslistan

Direktiv ÅÅÅÅ/Nummer. Titel. URL

Exempel på hur texthänvisningar till EU:s direktiv ska se ut

I EU:s direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön (Direktiv 2019/904)...

Exempel på hur referenser till EU:s direktiv ska se ut i referenslistan

Direktiv 2019/904. Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 av den 5 juni 2019 om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön. http://data.europa.eu/eli/dir/2019/904/oj