Gå till huvudinnehållet
Lund University

Guide till referensstilen APA 7:e upplagan

Guide till referensstilen APA 7:e upplagan riktad till studenter vid Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet. OBS! Om du öppnat guiden i din smartphone kommer texten att visas under menyn.

Texthänvisningar

View this page in English

Den generella regeln för hur du skriver en texthänvisning enligt APA (7:e upplagan) är att du ska inkluderar författarnas efternamn och publikationsåret. Detta gör du antingen genom att referera till källan inom parentes i slutet av meningen före punkten (parentetisk texthänvisning) eller genom att inkorporera referensen i själva meningen (narrativ texthänvisning). 

Exempel på hur texthänvisningar ska se ut

Parentetiska texthänvisningar Narrativa texthänvisningar
Zebran är ett randigt djur (Persson, 1985). Enligt Persson (1985) är zebran är ett randigt djur.
Det har visat sig att Bromus tectorum  påverkar den naturliga selektionen i ökenartade områden (Leger & Goergen, 2017). Leger och Goergen (2017) fann i sin studie att Bromus tectorum påverkar den naturliga selektionen i ökenartade områden.
Social intolerans är inte orsaken till, utan istället en konsekvens av, spindlars spridningsbeteende (Chiara et al., 2019). Chiara et al. (2019) kunde se att social intolerans inte var orsaken till, utan istället en konsekvens av, spindlars spridningsbeteende.