Gå till huvudinnehållet
Lund University

Guide till referensstilen APA 7:e upplagan

Guide till referensstilen APA 7:e upplagan riktad till studenter vid Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet. OBS! Om du öppnat guiden i din smartphone kommer texten att visas under menyn.

Twitter och Instagram

View this page in English

Instruktionerna på den här sidan gäller för referenser till inlägg på Twitter och Instagram. Obs! Du ska endast referera till ett inlägg på sociala medier om detta är primärkällan för informationen som du vill referera till. Referera inte till ett inlägg på sociala medier om informationen är publicerad någon annan stans, t ex i en artikel eller en bok. 

När du refererar till ett inlägg på Twitter eller Instagram ska du ange användarnamnet, föregånget av ett @, i en hakparentes efter författarens namn. En del inlägg saknar en personlig författare och då ska istället en så kallad gruppförfattare (t ex organisationen, företaget eller myndigheten bakom kontot) användas som författare i referensen. 

Tänk på att du också kan behöva läsa igenom de allmänna instruktionerna för hur du ska referera enligt APA (7:e upplagan), däribland

Mall för hur referenser till Twitter och Instagram ska se ut i referenslistan

Författare, A. A. [@användarnamn]. (ÅÅÅÅ, DD månad). Inläggets innehåll upp till och med det 20:e ordet [Beskrivning av audiovisuella element] [Typ av innehåll]. Webbplatsens namn. URL

Gruppförfattarens Namn [@användarnamn]. (ÅÅÅÅ, DD månad). Inläggets innehåll upp till och med det 20:e ordet [Beskrivning av audiovisuella element] [Typ av innehåll]. Webbplatsens namn. URL

Exempel på hur texthänvisningar till Twitter och Instagram ska se ut

Parentetiska texthänvisningar Narrativa texthänvisningar
(Rockström, 2019) Rockström (2019) kommenterade i ett Twitter-inlägg...
(WWF, 2020) WWF (2020) skriver på Twitter att...

Exempel på hur referenser till Twitter och Instagram ska se ut i referenslistan

Rockström, J. [@jrockstrom]. (2019, 15 december). Failure of COP25 is proof of a failing world Only good thing is it shows those slowing action are matched [Tweet]. Twitter. https://twitter.com/jrockstrom/status/1206283781415550976

WWF [@WWF]. (2020, 8 januari). Australia's iconic wildlife is being hit hard by bushfires. Over 1 billion animals have been killed. Australia needs our support. [Bild bifogad] [Tweet]. Twitter. https://twitter.com/WWF/status/1214951969414144000