Gå till huvudinnehållet
Lund University

Guide till referensstilen APA 7:e upplagan

Guide till referensstilen APA 7:e upplagan riktad till studenter vid Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet. OBS! Om du öppnat guiden i din smartphone kommer texten att visas under menyn.

Hänvisa till en del av ett verk

View this page in English

Ibland vill du kanske referera till en specifik del av ett verk, t ex en specifik sida, tabell, paragraf, figur, del av en ljud-/videoupptagning, eller ett specifikt kapitel i en bok där alla kapitel har samma författare. När du refererar till en specifik del av ett verk ska du endast ange denna information i texthänvisningen och alltså inte i referensen i referenslistan. I referenslistan refererar du till hela verket enligt instruktionen för källan i fråga.

Obs! Informationen på denna sida gäller när du refererar till visuella verk så som figurer, men inte om du ska reproducera dem! Om du ska reproducera ett visuellt verk krävs utöver referensen även tillstånd från upphovspersonens samt en upphovsrättstillskrivning. För att få tillstånd att använda en illustration från ett publicerat verk (som t ex en artikel eller en bok) måste du kontakta upphovsrättsinnehavaren, vilket ofta är förlaget där verket är utgivet. För mer instruktioner, se sektionen Reproduktion av visuella verk

Exempel på hur texthänvisningar ska se ut

Parentetiska texthänvisningar Narrativa texthänvisningar
(Arendt, 1997, s.170) Arendt (1997, s. 170) menar att...
(Fiscus & Fath, 2019, Kapitel 3) Fiscus och Fath (2019, Kapitel 3) diskuterade detta...
(Chiara, 2019, Figur 1) Detta illustreras av Chiara (1997, Figur 1)...
(Gow et al., 2019, Tabell 1) Gow et al. (2019, Tabell 1) kategoriserade...
(Crespi, 2019, 3:28) Crespi (2019, 3:28) bekräftade detta...

Exempel på hur referenser i referenslistan ska se ut

Arendt, J.D. (1997). Adaptive intrinsic growth rates: an integration across taxa. Quarterly Review in Biology, 72(2), 149– 177.

Chiara, V., Portugal, F. R., & Jeanson, R. (2019). Social intolerance is a consequence, not a cause, of dispersal in spiders. PLoS Biology, 17(7), Artikel e3000319. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3000319

Crespi, S. (Programledare). (2019, 14 november). How to make an Arctic ship ‘vanish,’ and how fast-moving spikes are heating the Sun’s atmosphere [Podcast]. I Science podcasts. Science. https://www.sciencemag.org/podcast/how-make-arctic-ship-vanish-and-how-fast-moving-spikes-are-heating-sun-s-atmosphere

Fiscus, D. A., & Fath, B. D. (2019). Foundations for sustainability: A coherent framework of life-environment relations. Academic Press. https://doi.org/10.1016/C2016-0-00343-1

Gow, E. A., Knight, S. M., Bradley, D. W., Clark, R. G., Winkler, D. W., Bélisle, M., Berzins, L. L., Blake, T., Bridge, E. S., Burke, L., Dawson, R. D., Dunn, P. O., Garant, D., Holroyd, G., Horn, A. G., David J. T. Hussell, D. J. T., Lansdorp, O., Laughlin, A. J.,  . . . Norris, D. R. (2019). Effects of spring migration distance on tree swallow reproductive success within and among flyways. Frontiers in Ecology and Evolution, 7, Artikel 380. https://doi.org/10.3389/fevo.2019.00380