Gå till huvudinnehållet
Lund University

Guide till referensstilen APA 7:e upplagan

Guide till referensstilen APA 7:e upplagan riktad till studenter vid Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet. OBS! Om du öppnat guiden i din smartphone kommer texten att visas under menyn.

Akronymer

View this page in English

När du citerar ett verk från en organisation, ett företag eller en myndighet med ett långt namn kan du använda dig av en akronym om det finns en vedertagen sådan. Första gången du refererar till verket ska du skriva ut hela namnet följt av den vedertagna akronymen antingen inom en hakparentes (parentetisk texthänvisning) eller inom en parentes (narrativ texthänvisning). Nästa gång du refererar till samma källa räcker det med att du anger akronymen.

Obs! Kom ihåg att du alltid ska ange hela namnet i referenslistan.

Exempel på hur texthänvisningar ska se ut

  Parentetiska texthänvisningar Narrativa texthänvisningar
Första gången (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut [SMHI], 2015) Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI, 2015)
Därefter (SMHI, 2010) SMHI (2015)