Gå till huvudinnehållet
Lund University

Guide till referensstilen APA 7:e upplagan

Guide till referensstilen APA 7:e upplagan riktad till studenter vid Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet. OBS! Om du öppnat guiden i din smartphone kommer texten att visas under menyn.

Kapitel i böcker med redaktörer

View this page in English

Instruktionerna på den här sidan gäller för referenser till kapitel i böcker med redaktörer, dvs böcker där olika författare har bidragit med kapitel och en eller flera redaktörer som ansvarar för boken i sin helhet har koordinerat arbetet. Eftersom det är olika författare som står bakom de olika kapitlen så behandlas dessa som separata verk. Därför är det generellt sett det enskilda bokkapitlet i en bok med redaktörer som du ska referera till snarare än boken i sin helhet.

Om boken har fått en DOI ska du ha med den i referensen. Om boken saknar DOI och du har hämtat den på en webbplats som inte är en databas så ska du ha med URL:en till webbsidan där du hämtade boken i referensen. Om du har läst boken i tryckt format eller hämtat den från en akademisk databas så ska du inte ha med någon URL i referensen.

Tänk på att du också kan behöva läsa igenom de allmänna instruktionerna för hur du ska referera enligt APA (7:e upplagan), däribland

Mall för hur referenser kapitel i till böcker med redaktörer ska se ut i referenslistan

Författare, A. A., Författare, B. B., & Författare, C. C. (ÅÅÅÅ). Kapitlets titel. I D. D. Redaktör & E. E. Redaktör (Red.), Bokens titel (#:e uppl., Vol. #, s. sidnummer-sidnummer). Förlag. DOI eller URL

Exempel på hur texthänvisningar till kapitel i böcker med redaktörer ska se ut

Parentetiska texthänvisningar Narrativa texthänvisningar
(Von Bertalanffy, 1960) Von Bertalanffy (1960) för fram teorin...
(Koricheva & Gurevitch, 2013) Koricheva och Gurevitch (2013) menar att...
(Lindquist et al., 2009) ...så som det beskrivs i Lindquist et al. (2009).

Exempel på hur referenser till kapitel i böcker med redaktörer ska se ut i referenslistan

Koricheva, J., & Gurevitch, J. (2013). Place of meta-analysis among other methods of research synthesis. I K. Mengersen, J. Gurevitch & J. Koricheva (Red.), Handbook of meta-analysis in ecology and evolution (s. 3-13). Princeton University Press. 

Lindquist, E. E., Krantz, G. W., & Walter, D. E. (2009). Order Mesostigmata. I G. W. Krantz & D. E. Walter (Red.), A manual of acarology (3:e uppl., s. 124-232). Texas Tech University Press.

Von Bertalanffy, L. (1960). Principles and theory of growth. I W. W. Norwinski (Red.), Fundamental aspects of normal and malignant growth (s. 137- 259). Elsevier.