Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad
Lund University

Guide till referensstilen APA 7:e upplagan

Guide till referensstilen APA 7:e upplagan riktad till studenter vid Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet. OBS! Om du öppnat guiden i din smartphone kommer texten att visas under menyn.

Samma författare och samma publikationsdatum

View this page in English

Om du refererar till flera verk av samma författare som är publicerade samma år ska du använda en liten bokstav efter årtalet för att skilja dem år. Du ska använda samma kombination av år och bokstav i referenslistan som i texthänvisningen.

Exempel på hur texthänvisningar ska se ut

Parentetiska texthänvisningar Narrativa texthänvisningar
(Ljungberg, 2002a, 2002b)                                                               Ljungberg (2002a, 2002b) har studerat habitatskraven hos marklevande skalbaggar i Sverige…

Exempel på hur referenser i referenslistan ska se ut

​Ljungberg, H. (2002a). Bete, störning och biologisk mångfald i odlingslandskapet: Hotade skalbaggar i öländska torrmarker (Meddelande Nr 2002:20). Länsstyrelsen Kalmar län.

Ljungberg, H. (2002b). Våra rödlistade jordlöpares habitatkrav. Entomologisk tidskrift, 123(4), 167-185.