Gå till huvudinnehållet
Lund University

Guide till referensstilen APA 7:e upplagan

Guide till referensstilen APA 7:e upplagan riktad till studenter vid Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet. OBS! Om du öppnat guiden i din smartphone kommer texten att visas under menyn.

Fristående audiovisuella verk

View this page in English

Instruktionerna på den här sidan gäller för referenser till fristående audiovisuella verk, det vill säga referenser till verk som inte är en del i en serie eller referenser till en serie i sin helhet. Om du har tagit del av det audiovisuella verket via en webbplats som inte är en databas så ska du inkludera URL:en till webbsidan.

Tänk på att du också kan behöva läsa igenom de allmänna instruktionerna för hur du ska referera enligt APA (7:e upplagan), däribland

Mall för hur referenser till fristående ljud- och videoupptagningar ska se ut i referenslistan

Skapare, A. A. (Roll), Skapare, B. B. (Roll), & Skapare, C. C. (Roll). (ÅÅÅÅ, DD månad). Verkets titel [Beskrivning]. Utgivare. URL

Exempel på hur texthänvisningar till fristående ljud- och videoupptagningar ska se ut

Parentetiska texthänvisningar Narrativa texthänvisningar
(Al-Khalili, 2011-idag) I en podcastserie av Al-Khalili (2011-idag)...
(Gertten, 2009) Gertten (2009) intervjuade i sin film...
(Streicker, 2018) Detta ämne togs upp av Streicker (2018) i en TED-föreläsning...

Exempel på hur referenser till fristående ljud- och videoupptagningar ska se ut i referenslistan

Al-Khalili, J. (Programledare). (2011-idag). The life scientific [Podcast]. BBC. https://www.bbc.co.uk/programmes/b015sqc7/episodes/downloads

Gertten, F. (Regissör). (2009). Bananas!* [Film]. WG Film AB.

Streicker, D. (Talare) (2018, november). What vaccinating vampire bats can teach us about pandemics [Video]. TEDMED. https://www.ted.com/talks/daniel_streicker_what_vaccinating_vampire_bats_can_teach_us_about_pandemics