Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad
Lund University

Guide till referensstilen APA 7:e upplagan

Guide till referensstilen APA 7:e upplagan riktad till studenter vid Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet. OBS! Om du öppnat guiden i din smartphone kommer texten att visas under menyn.

Uppslag i encyklopedier och ordböcker

View this page in English

Instruktionerna på den här sidan gäller för referenser till uppslag i encyklopedier och ordböcker. En del encyklopedier/ordböcker anger inte personliga författare till sina uppslag och då ska istället en så kallad gruppförfattare (t ex organisationen, företaget eller myndigheten bakom publikationen) användas som författare i referensen. Om gruppförfattaren är samma som encyklopedins/ordbokens förlag utelämnas förlagets namn från referensen. När du refererar till en dynamisk webbsida som förändras över tid ska du utöver URL:en även inkludera datumet då du hämtade informationen från webbsidan i din referens enligt formatet "Hämtat den MM månad ÅÅÅÅ från http://xxxx”.

Om encyklopedin/ordboken har fått en DOI ska du ha med den i referensen. Om encyklopedin/ordboken saknar DOI och du har hämtat den på en webbplats som inte är en databas så ska du ha med URL:en till webbsidan där du hämtade encyklopedin/ordboken i referensen. Om du har läst encyklopedin/ordboken i tryckt format eller hämtat den från en akademisk databas så ska du inte ha med någon URL i referensen.

Tänk på att du också kan behöva läsa igenom de allmänna instruktionerna för hur du ska referera enligt APA (7:e upplagan), däribland

Mall för hur referenser till uppslag i encyklopedier och ordböcker ska se ut i referenslistan

Författare, A. A., Författare, B. B., & Författare, C. C. (ÅÅÅÅ). Uppslagsord. I C. C. Redaktör & D. D. Redaktör (Red.), Encyclopedins/ordbokens titel (#e uppl., Vol. #, s. sidnummer-sidnummer). Förlag. DOI eller URL

Författare, A. A., Författare, B. B., & Författare, C. C. (ÅÅÅÅ, DD månad). Uppslagsord. I C. C. Redaktör & D. D. Redaktör (Red.), Encyclopedins/ordbokens titel (#e uppl., Vol. #, s. sidnummer-sidnummer). Förlag. URL

Gruppens namn. (u.å.). Uppslagsord. I Encyclopedins/ordbokens titel. Förlag. Hämtad den DD månad YYYY, från URL

Exempel på hur texthänvisningar till uppslag i encyklopedier och ordböcker ska se ut

Parentetiska texthänvisningar Narrativa texthänvisningar
(Dahlgren et al., 2008) Enligt ett uppslag i Encyclopedia of soil science av Dahlgren et al. (2008)...
(Nationalencyklopedin, n.d.) Enligt Nationalencyklopedin (u.å.)...
(Rogers et al., 2019) I ett uppslag i Encyclopædia britannica definierar Rogers et al. (2019)...

Exempel på hur referenser till uppslag i encyklopedier och ordböcker ska se ut i referenslistan

Dahlgren, R.A., Macías, F., Arbestain, M.C., & Chesworth, W. (2008). Acid soils. I W. Chesworth (Red.), Encyclopedia of soil science. Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-3995-9_7

Nationalencyklopedin. (u.å.). Akvakultur. I NE.se. Hämtad den 8 oktober 2020, från https://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/akvakultur

Rogers, K., Green, E. R., & Joshi, S. H. (2019, 25 november). Biology. I Encyclopædia britannica. Hämtad den 12 december 2019, från https://www.britannica.com/science/biology