Gå till huvudinnehållet
Lund University

Guide till referensstilen APA 7:e upplagan

Guide till referensstilen APA 7:e upplagan riktad till studenter vid Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet. OBS! Om du öppnat guiden i din smartphone kommer texten att visas under menyn.

Uppslag i encyklopedier och ordböcker

View this page in English

Instruktionerna på den här sidan gäller för referenser till uppslag i encyklopedier och ordböcker. En del encyklopedier/ordböcker anger inte personliga författare till sina uppslag och då ska istället en så kallad gruppförfattare (t ex organisationen, företaget eller myndigheten bakom publikationen) användas som författare i referensen. Om gruppförfattaren är samma som encyklopedins/ordbokens förlag utelämnas förlagets namn från referensen. När du refererar till en dynamisk webbsida som förändras över tid ska du utöver URL:en även inkludera datumet då du hämtade informationen från webbsidan i din referens enligt formatet "Hämtat den MM månad ÅÅÅÅ från http://xxxx”.

Om encyklopedin/ordboken har fått en DOI ska du ha med den i referensen. Om encyklopedin/ordboken saknar DOI och du har hämtat den på en webbplats som inte är en databas så ska du ha med URL:en till webbsidan där du hämtade encyklopedin/ordboken i referensen. Om du har läst encyklopedin/ordboken i tryckt format eller hämtat den från en akademisk databas så ska du inte ha med någon URL i referensen.

Tänk på att du också kan behöva läsa igenom de allmänna instruktionerna för hur du ska referera enligt APA (7:e upplagan), däribland

Mall för hur referenser till uppslag i encyklopedier och ordböcker ska se ut i referenslistan

Författare, A. A., Författare, B. B., & Författare, C. C. (ÅÅÅÅ). Uppslagsord. I C. C. Redaktör & D. D. Redaktör (Red.), Encyclopedins/ordbokens titel (#e uppl., Vol. #, s. sidnummer-sidnummer). Förlag. DOI eller URL

Författare, A. A., Författare, B. B., & Författare, C. C. (ÅÅÅÅ, DD månad). Uppslagsord. I C. C. Redaktör & D. D. Redaktör (Red.), Encyclopedins/ordbokens titel (#e uppl., Vol. #, s. sidnummer-sidnummer). Förlag. URL

Författare, A. A., Författare, B. B., & Författare, C. C. (ÅÅÅÅ, DD månad). Uppslagsord. I Encyclopedins/ordbokens titel. Förlag. URL

Gruppens namn. (u.å.). Uppslagsord. I Encyclopedins/ordbokens titel. Förlag. Hämtad den DD månad YYYY, från URL

Exempel på hur texthänvisningar till uppslag i encyklopedier och ordböcker ska se ut

Parentetiska texthänvisningar Narrativa texthänvisningar
(Dahlgren et al., 2008) Enligt ett uppslag i Encyclopedia of soil science av Dahlgren et al. (2008)...
(Nationalencyklopedin, u.å.) Enligt Nationalencyklopedin (u.å.)...
(Rogers et al., 2019) I ett uppslag i Encyclopædia britannica definierar Rogers et al. (2019)...

Exempel på hur referenser till uppslag i encyklopedier och ordböcker ska se ut i referenslistan

Dahlgren, R.A., Macías, F., Arbestain, M.C., & Chesworth, W. (2008). Acid soils. I W. Chesworth (Red.), Encyclopedia of soil science. Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-3995-9_7

Nationalencyklopedin. (u.å.). Akvakultur. I NE.se. Hämtad den 8 oktober 2020, från https://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/akvakultur

Rogers, K., Green, E. R., & Joshi, S. H. (2019, 25 november). Biology. I Encyclopædia britannica. https://www.britannica.com/science/biology