Gå till huvudinnehållet
Lund University

Guide till referensstilen APA 7:e upplagan

Guide till referensstilen APA 7:e upplagan riktad till studenter vid Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet. OBS! Om du öppnat guiden i din smartphone kommer texten att visas under menyn.

Avhandlingar

View this page in English

Instruktionerna på de här sidorna gäller för referenser till licentiat- och doktorsavhandlingar. Referenserna följer olika mallar beroende på om avhandlingarna har publicerats i en databas eller bara finns i tryck.

Obs! Notera att de flesta naturvetenskapliga avhandlingarna är så kallade sammanläggningsavhandligar som innehåller ett antal olika manuskript eller artiklar. Om verket är i manuskriptform så var det inte publicerat i någon vetenskaplig tidskrift när avhandlingen trycktes. Då måste du undersöka om verket har publicerats i en vetenskaplig tidskrift efter att avhandlingen trycktes innan du refererar till manuskriptet. Om verket du vill referera till har publicerats i en vetenskaplig tidskrift så är det artikeln i tidskriften som du ska referera till.