Gå till huvudinnehållet
Lund University

Guide till referensstilen APA 7:e upplagan

Guide till referensstilen APA 7:e upplagan riktad till studenter vid Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet. OBS! Om du öppnat guiden i din smartphone kommer texten att visas under menyn.

Bloggar

View this page in English

Instruktionerna på den här sidan gäller för referenser till blogginlägg. Obs! Du ska endast referera till en blogg om detta är primärkällan för informationen som du vill referera till. Referera inte till en blogg om informationen är publicerad någon annan stans, t ex i en artikel eller en bok. 

Tänk på att du också kan behöva läsa igenom de allmänna instruktionerna för hur du ska referera enligt APA (7:e upplagan), däribland

Mall för hur referenser till blogginlägg ska se ut i referenslistan

Författare, A. A., Författare, B. B. & Författare, C. C. (ÅÅÅÅ, DD månad). Blogginläggets titel. Bloggens Namn. URL

Exempel på hur texthänvisningar till blogginlägg ska se ut

Parentetiska texthänvisningar Narrativa texthänvisningar
(Alvarez-Garcia et al., 2019) På sin blogg skriver Alvarez-Garcia et al. (2019)...

Exempel på hur referenser till blogginlägg ska se ut i referenslistan

Alvarez-Garcia, I., Mills, P., & Puebla, I. (2019,14 oktober). Odyssey 2030: the future of research and publishing. Biologue. https://blogs.plos.org/biologue/2019/10/14/odyssey-2030-the-future-of-research-and-publishing/