Gå till huvudinnehållet
Lund University

Guide till referensstilen APA 7:e upplagan

Guide till referensstilen APA 7:e upplagan riktad till studenter vid Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet. OBS! Om du öppnat guiden i din smartphone kommer texten att visas under menyn.

Introduktion

View this page in English

Referenser kan skrivas på många olika sätt och valet av referensstil beror på sammanhanget. Den referensstil som används inom utbildningarna vid Biologiska institutionen, Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC), Geologiska institutionen och Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap (INES) vid Lunds universitet är APA (7:e upplagan), som är en variant av Harvard framtagen av American Psychological Association. Referensstilen APA följer ett så kallat författare/datum-system där texthänvisningen består av författarnas efternamn samt publikationsåret och där referenslistan är alfabetiskt ordnad.

Guiden innehåller instruktioner för hur du formaterar referenser till olika typer av källor enligt APA (7:e upplagan), både i form av mallar och exempel. Guiden omfattar de vanligaste typerna av källor och är inte heltäckande. Den officiella manualen för APA (7:e upplagan) som ges ut av American Psychological Association saknar instruktioner för referenser till offentligt tryck utgivet utanför USA. De rekommenderar istället att du formaterar referenser till denna typ av källor enligt den praxis som råder i källans ursprungsland. Instruktionerna för hur du refererar till offentligt tryck i denna guide är därför vår tolkning av hur man formaterar referenser till offentligt tryck från Sverige och Europeiska Unionen (EU).

Kontakta oss

Saknas information om den typ av källa du vill referera till? Fråga din närmaste bibliotekarie eller titta i American Psychological Associations officiella publikationsmanual som finns tillgänglig på flera av Lunds universitets bibliotek. Om du har några frågor eller kommentarer gällande denna guide kan du kontakta Anja Zimmerman (anja.zimmerman@science.lu.se) eller Lars-Johan Lyttkens Lindén (lars-johan.lyttkens_linden@science.lu.se), bibliotekarier på Naturvetenskapliga biblioteket vid Lunds universitet.