Gå till huvudinnehållet
Lund University

Guide till referensstilen APA 7:e upplagan

Guide till referensstilen APA 7:e upplagan riktad till studenter vid Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet. OBS! Om du öppnat guiden i din smartphone kommer texten att visas under menyn.

Reproduktion av fristående visuella verk

View this page in English

När du reproducerar visuella verk (t ex konstverk, fotografier, figurer, tabeller eller kartor) från en annan källa ska du skriva en upphovsrättstillskrivning istället för en texthänvisning. Upphovsrättstillskrivningen ska placeras i slutet av noten (figurtexten) under figuren. I texthänvisningen ska du endast referera till figuren/tabellen (t ex "Figur 1", "Tabell 1, etc.). Du ska även inkludera fullständig referens till källan i referenslistan (se separata instruktioner för de olika referenstyperna). 

Obs! Glöm inte att visuella verk är upphovsrättsskyddade, vilket betyder att du utöver en upphovsrättstillskrivning och en referens även måste ha upphovspersonens tillstånd att reproducera verket.

Instruktionerna på den här sidan gäller för reproduktion av fristående visuella verk, t ex konstverk, fotografier och kartor. När du reproducerar fristående visuella verk refererar du till originalverket både i upphovsrättstillskrivningen och i referenslistan. Upphovsrättstillskrivningen ska skrivas enligt instruktionerna nedan. Om du refererar till ett verk som du hämtat från en webbsida ska du inkludera URL:en till webbsidan där du hämtat verket.

Upphovsrättstillskrivningen ska innehålla en upphovsrättsuppgift, det vill säga vem eller vilka som har upphovsrätt och vilket år upphovsrätten började gälla enligt mallen "Copyright Upphovsrättsinnehavarens Namn, ÅÅÅÅ". Upphovsrättstillskrivningen ska även innehålla en uppgift om tillstånd att använda bilden samt att modifiera bilden om detta är aktuellt. Om du har ett skriftligt tillstånd från upphovsrättsinnehavaren att återge (och eventuellt modifiera) bilden, och denne inte har några specifika önskemål för hur du ska formulera tillståndet, ska du skriva "Använd med tillstånd" alternativt "Modifierad med tillstånd". Om bilden är allmän egendom, det vill säga om upphovsrätten slutat gälla, ska du skriva "Allmän egendom". Om bilden är fritt tillgänglig via en Creative Commons licens så ska du ange denna (t ex , CC BY-SA 2.0) följt av en länk till Creative Commons webbsida med information om licensen i fråga (se exempel nedan). Vilken Creative Commons licens som upphovsrättsinnehavaren valt kommer att avgöra hur du får använda bilden (t ex om det är tillåtet att modifiera bilden eller ej), så läs noga vilka villkor som gäller för licensen i fråga.

Tänk på att du också kan behöva läsa igenom de allmänna instruktionerna för hur du ska referera enligt APA (7:e upplagan), däribland

Mall för hur figurtexten till figurer och tabeller ska formateras och placeras

Figur/Tabell #

Figurens/Tabellens titel 

[Själva figuren/tabellen]

Not. Figurtext inklusive beskrivning och upphovsrättstillskrivning

Mall för hur noter med upphovsrättstillskrivningar vid reproduktion av fristående visuella verk ska se ut

Not. Bildtext med beskrivning. Från/Modifierad från Verkets titel, av A. A. Skapare, ÅÅÅÅ, Utgivare (URL). Upphovsrättsuppgift. Tillstånd/licens.

Exempel på hur noter med upphovsrättstillskrivningar vid reproduktion av fristående visuella verk ska se ut

Not. Handkolorerad gravyr av Papaver rhoeas från 1700-talet. Från Red poppy, av E. Blackwell, 1739, Universitetsbiblioteket, Lunds universitet (http://www.alvin-portal.org/alvin/view.jsf?pid=alvin-record%3A251341&dswid=1588). Allmän egendom.

Not. Studieområdet är beläget på isälvssediment. Modifierad från Jordarter 1:25 000 - 1:100 000, av Sveriges Geologiska Undersökning, 2014 (https://maps.slu.se). Copyright SGU 2014. Använd med tillstånd.

Not. På stranden vid Sea Ranch, Kalifornien, lever flera olika sälarter. Från Seals, av I. McKellar, 2008,  Flickr (https://www.flickr.com/photos/ianloic/2730480891). CC BY-SA 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/).

Not. Från Wild boar (Sus scrofa) with piglets digging up food in the soil with its snout in autumn forest in the Belgian Ardennes, Belgium, av J. De Meester, 2018, Britannica Image Quest (https://quest.eb.com/search/321_1754788/1/321_1754788/cite). Copyright Arterra/Johan De Meester 2018. Använd med tillstånd.