Gå till huvudinnehållet
Lund University

Guide till referensstilen APA 7:e upplagan

Guide till referensstilen APA 7:e upplagan riktad till studenter vid Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet. OBS! Om du öppnat guiden i din smartphone kommer texten att visas under menyn.

Citat

View this page in English

I vissa fall kanske du vill återge en text från ett annat verk ord för ord i form av ett så kallat citat. När du citerar en del av ett verk så ska du i din texthänvisning inkludera författarnas efternamn, publikationsåret samt numret på de sidor där texten som du citerar förekommer. I referenslistan refererar du till hela verket (t ex artikeln, boken eller bokkapitlet) enligt instruktionen för källan i fråga och sidnummer anges ej.  

När du citerar färre än 40 ord inkorporerar du citatet i den löpande texten inom citattecken. Texthänvisningen ska du antingen skriva direkt efter citatet (parentetisk texthänvisning), eller i den löpande texten före citatet (narrativ texthänvisning, men observera att sidnummer ska placeras efter citatet).

När du citerar fler än 40 ord ska du istället separera citatet från huvudtexten genom att börja citatet på en ny rad och göra ett indrag på 0,5 cm på hela det stycke som utgör citatet. I detta fall ska du inte använda citattecken. Texthänvisningen ska du antingen skriva direkt efter citatet (parentetisk texthänvisning), eller i den löpande texten före citatet (narrativ texthänvisning, men observera att sidnummer ska placeras efter citatet).

Exempel på hur texthänvisningar till citat med färre än 40 ord ska se ut

Parentetiska texthänvisningar Narrativa texthänvisningar

Denna slutsats får stöd i en rapport från Länsstyrelsen i Skåne, där man skriver att ”[s]lutligen behövs det mer kunskap om vilda bin, vad deras populationer begränsas av, hur de sprids och deras krav på boplatser och, för humlor, vilka miljöer de väljer för att övervintra” (Lindström et al., 2021, s. 49).

Lindström et al. (2021) skriver i sin rapport att ”[s]lutligen behövs det mer kunskap om vilda bin, vad deras populationer begränsas av, hur de sprids och deras krav på boplatser och, för humlor, vilka miljöer de väljer för att övervintra” (s. 49).

Exempel på hur texthänvisningar till citat med fler än 40 ord ska se ut

Parentetiska texthänvisningar Narrativa texthänvisningar

I en rapport från Länsstyrelsen i Skåne konstaterar man att förändringar i markanvändningen har påverkat de skånska bina: 

Genom historien har markanvändningen i Skåne förändrats kraftigt, med förskjutningar både mellan de övergripande markslagen jordbruk och skogsbruk som idag är ungefär lika omfattande men med stora regionala skillnader, och i hur dessa brukas. Urbanisering påverkar framförallt sydvästra Skåne. Allt detta har haft och fortsätter ha dramatiska konsekvenser för skånska bin. (Lindström et al., 2021, s. 49)

Lindström et al. (2021) konstaterar att förändringar i markanvändningen har haft en stark påverkan på de skånska bina: 

Genom historien har markanvändningen i Skåne förändrats kraftigt, med förskjutningar både mellan de övergripande markslagen jordbruk och skogsbruk som idag är ungefär lika omfattande men med stora regionala skillnader, och i hur dessa brukas. Urbanisering påverkar framförallt sydvästra Skåne. Allt detta har haft och fortsätter ha dramatiska konsekvenser för skånska bin. (s. 49)

Exempel på hur referenser i referenslistan ska se ut

Lindström, S. A. M., Borgström, P., & Smith, H. G. (2021). Vilda bin i Skåne (Rapport Nr 2021:23). Länsstyrelsen i Skåne län. https://catalog.lansstyrelsen.se/store/18/resource/1https://catalog.lansstyrelsen.se/store/18/resource/1