Gå till huvudinnehållet
Lund University

Guide till referensstilen APA 7:e upplagan

Guide till referensstilen APA 7:e upplagan riktad till studenter vid Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet. OBS! Om du öppnat guiden i din smartphone kommer texten att visas under menyn.

Departementsserien (Ds)

View this page in English

Obs! Den officiella manualen för APA (7:e upplagan) som ges ut av American Psychological Association saknar instruktioner för referenser till offentligt tryck utgivet utanför USA. De rekommenderar istället att du formaterar referenser till denna typ av källor enligt den praxis som råder i källans ursprungsland. Enligt svensk juridisk praxis anges enbart den officiella förkortningen för ett juridiskt dokument i texthänvisning utan att inkludera en referens i referenslistan. Notera att vi har valt att frångå detta för den här typen av källor genom att lägga till en referens i referenslistan med information som hjälper läsaren hitta materialet eftersom målgruppen för de texter som skrivs vid våra institutioner oftast inte är jurister. På den här sidan hittar du våra rekommendationer för hur du ska referera till Departementsserien (Ds).

När du refererar till rapporter ur Departementsserien ska du göra det tydligt för läsaren vilken typ av dokument det rör sig om genom att inkludera antingen titeln eller en kort beskrivning av dokumentet ihop med texthänvisningen första gången du refererar till källan. Om du har läst rapporten online så ska du ta med URL:en till webbsidan där du har hämtat den i din referens.

Tänk på att du också kan behöva läsa igenom de allmänna instruktionerna för hur du ska referera enligt APA (7:e upplagan), däribland

Mall för hur referenser till rapporter i Departementsserien (Ds) ska se ut i referenslistan

Ds ÅÅÅÅ:Nummer. Titel. URL

Exempel på hur texthänvisningar till rapporter i Departementsserien (Ds) ska se ut

I sin utredning om biologisk mångfald och ekosystemtjänster (Ds 2017:32) konstaterade Miljödepartementet att...

Exempel på hur referenser till rapporter i Departementsserien (Ds) ska se ut i referenslistan

Ds 2017:32Biologisk mångfald och ekosystemtjänster: Kontrollstation 2016. https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2017/07/ds.-201732/