Gå till huvudinnehållet
Lund University

Guide till referensstilen APA 7:e upplagan

Guide till referensstilen APA 7:e upplagan riktad till studenter vid Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet. OBS! Om du öppnat guiden i din smartphone kommer texten att visas under menyn.

Kartor

View this page in English

Instruktionerna på den här sidan gäller för referenser till kartor. Om du refererar till en karta som är en del av ett större verk, t ex en artikel eller en bok, ska du endast referera till kartan i texthänvisningen och alltså inte i referensen i referenslistan (se Hänvisa till en del av ett verk). Om du refererar till en elektronisk karta ska du inkludera URL:en till webbsidan där du hämtat kartan. När du refererar till en dynamisk karta som förändras över tiden (t ex Google maps) ska du utöver URL:en även inkludera datumet då du hämtade informationen från kartan i din referens enligt formatet "Hämtat den MM månad ÅÅÅÅ från http://xxxx”.

Obs! Om du ska reproducera en karta krävs utöver referensen även tillstånd från upphovspersonen samt en upphovsrättstillskrivning (se Reproduktion av visuella verk).

Tänk på att du också kan behöva läsa igenom de allmänna instruktionerna för hur du ska referera enligt APA (7:e upplagan), däribland

Mall för hur referenser till kartor ska se ut i referenslistan

Skapare, A. A. (ÅÅÅÅ, DD månad). Kartans titel [Beskrivning]. Utgivare. URL

Exempel på hur texthänvisningar till kartor ska se ut

Parentetiska texthänvisningar Narrativa texthänvisningar
(Sveriges Geologiska Undersökning, 2014) Enligt Sveriges Geologiska Undersöknings jordartskarta (2014)...
(Naturvårdsverket, 2005-idag) Naturvårdsverkets karta över skyddade områden (2005-idag) visar...

Exempel på hur referenser till kartor ska se ut i referenslistan

Sveriges Geologiska Undersökning. (2014, 5 februari). Jordarter 1:25 000 - 1:100 000 vektor [Karta]. https://zeus.slu.se/get/?drop= ​

Naturvårdsverket. (2005-idag). Skyddade områden, naturreservat [Karta]. Hämtad den 14 januari 2020 från https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/