Gå till huvudinnehållet
Lund University

Guide till referensstilen APA 7:e upplagan

Guide till referensstilen APA 7:e upplagan riktad till studenter vid Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet. OBS! Om du öppnat guiden i din smartphone kommer texten att visas under menyn.

Bilder

View this page in English

Instruktionerna på den här sidan gäller för referenser till fristående bilder så som fotografier och målningar. Om du refererar till en bild som är en del av ett större verk, t ex en artikel eller en bok, ska du endast referera till bilden i texthänvisningen och alltså inte i referensen i referenslistan (se Hänvisa till en del av ett verk). Om du refererar till en bild som du hämtat från en webbsida ska du inkludera URL:en till webbsidan där du hämtat bilden. 

Obs! Om du ska reproducera en bild krävs utöver referensen även tillstånd från upphovspersonen samt en upphovsrättstillskrivning (se Reproduktion av visuella verk).

Tänk på att du också kan behöva läsa igenom de allmänna instruktionerna för hur du ska referera enligt APA (7:e upplagan), däribland

Mall för hur referenser till bilder ska se ut i referenslistan

Skapare, A. A. (ÅÅÅÅ, DD månad). Verkets titel [Beskrivning]. Utgivare. URL

Exempel på hur texthänvisningar till bilder ska se ut

Parentetiska texthänvisningar Narrativa texthänvisningar
(Blackwell, 1739) Blackwells (1739) illustration...
(De Meester, 2018) De Meester (2018) fotograferade...
(McKellar, 2008) I ett fotografi taget av McKellar (2008)...
(Rousseau, 1910) ...vilket illustreras i en målning av Rousseau (1910).

Exempel på hur referenser till bilder ska se ut i referenslistan

Blackwell, E. (1739). Red poppy [Tryck]. Universitetsbiblioteket, Lunds universitet. https://www.alvin-portal.org/alvin/attachment/download/alvin-record:251341/ATTACHMENT-0001.tiff

De Meester, J. (2018, 26 mars). Wild boar (Sus scrofa) with piglets digging up food in the soil with its snout in autumn forest in the Belgian Ardennes, Belgium [Fotografi]. Britannica Image Quest. https://quest.eb.com/search/321_1754788/1/321_1754788/cite

McKellar, I. (2008, 23 juni). Seals [Fotografi]. Flickr. https://www.flickr.com/photos/ianloic/2730480891

Rousseau, H. (1910). Tropical forest with monkeys [Målning]. National Gallery of Arts. https://www.nga.gov/collection/art-object-page.61253.html