Gå till huvudinnehållet
Lund University

Guide till referensstilen APA 7:e upplagan

Guide till referensstilen APA 7:e upplagan riktad till studenter vid Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet. OBS! Om du öppnat guiden i din smartphone kommer texten att visas under menyn.

Böcker

View this page in English

Instruktionerna på de här sidorna gäller för referenser till böcker med författare och böcker med redaktörer. Referenserna följer olika mallar beroende på vad det är för sorts böcker de refererar till. Med "böcker med författare" menar vi här böcker där en eller flera författare tillsammans har skrivit boken som ett sammanhängande verk (dvs alla kapitel har samma författare). Med "böcker med redaktörer" menar vi här böcker där olika författare har bidragit med kapitel och en eller flera redaktörer som ansvarar för boken i sin helhet har koordinerat arbetet. Notera att det generellt sett är det enskilda bokkapitlet i en bok med redaktörer som du ska referera till snarare än boken i sin helhet (se instruktioner för referenser till kapitel i böcker med redaktörer).