Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad

Guide till referensstilen APA 7:e upplagan

Guide till referensstilen APA 7:e upplagan riktad till studenter vid Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet. OBS! Om du öppnat guiden i din smartphone kommer texten att visas under menyn.

Instrument och utrustning

View this page in English

Instruktionerna på den här sidan gäller för referenser till mjukvara och appar. I de flesta fall är det ett företaget eller en organisation som står bakom ett instrument/utrustning och ska anges som skapare i referensen. Om skaparen då blir samma som utgivaren så utelämnas utgivaren från referensen.

Tänk på att du också kan behöva läsa igenom de allmänna instruktionerna för hur du ska referera enligt APA (7:e upplagan), däribland

Mall för hur referenser till instrument och utrustning ska se ut i referenslistan

Gruppens Namn. (ÅÅÅÅ). Instrumentets namn (Modell #) [Instrument]. Utgivare. URL

Gruppens Namn. (ÅÅÅÅ). Utrustningens namn (Modell #) [Utrustning]. Utgivare. URL

Exempel på hur texthänvisningar till instrument och utrustning ska se ut

En Triple Quadrupole GC/MS (Modell 7000D) (Agilent, 2016) användes till..

Exempel på hur referenser till instrument och utrustning ska se ut i referenslistan

Agilent. (2016). Triple Quadrupole GC/MS (Modell 7000D) [Instrument]. https://www.agilent.com/en/product/gas-chromatography-mass-spectrometry-gc-ms/gc-ms-instruments/7000d-triple-quadrupole-gc-ms