Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad
Lund University

Guide till referensstilen APA 7:e upplagan

Guide till referensstilen APA 7:e upplagan riktad till studenter vid Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet. OBS! Om du öppnat guiden i din smartphone kommer texten att visas under menyn.

Instrument och utrustning

Mall för hur referenser till instrument och utrustning ska se ut i referenslistan

Gruppens Namn. (ÅÅÅÅ). Instrumentets namn (Modell #) [Instrument]. Utgivare. URL

Gruppens Namn. (ÅÅÅÅ). Utrustningens namn (Modell #) [Utrustning]. Utgivare. URL

Exempel på hur texthänvisningar till instrument och utrustning ska se ut

En Triple Quadrupole GC/MS (Modell 7000D) (Agilent, 2016) användes till..

Exempel på hur referenser till instrument och utrustning ska se ut i referenslistan

Agilent. (2016). Triple Quadrupole GC/MS (Modell 7000D) [Instrument]. https://www.agilent.com/en/product/gas-chromatography-mass-spectrometry-gc-ms/gc-ms-instruments/7000d-triple-quadrupole-gc-ms