Gå till huvudinnehållet
Lund University

Guide till referensstilen APA 7:e upplagan

Guide till referensstilen APA 7:e upplagan riktad till studenter vid Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet. OBS! Om du öppnat guiden i din smartphone kommer texten att visas under menyn.

Instrument och utrustning

Mall för hur referenser till instrument och utrustning ska se ut i referenslistan

Gruppens Namn. (ÅÅÅÅ). Instrumentets namn (Modell #) [Instrument]. Utgivare. URL

Gruppens Namn. (ÅÅÅÅ). Utrustningens namn (Modell #) [Utrustning]. Utgivare. URL

Exempel på hur texthänvisningar till instrument och utrustning ska se ut

En Triple Quadrupole GC/MS (Modell 7000D) (Agilent, 2016) användes till..

Exempel på hur referenser till instrument och utrustning ska se ut i referenslistan

Agilent. (2016). Triple Quadrupole GC/MS (Modell 7000D) [Instrument]. https://www.agilent.com/en/product/gas-chromatography-mass-spectrometry-gc-ms/gc-ms-instruments/7000d-triple-quadrupole-gc-ms