Gå till huvudinnehållet
Lund University

Guide till referensstilen APA 7:e upplagan

Guide till referensstilen APA 7:e upplagan riktad till studenter vid Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet. OBS! Om du öppnat guiden i din smartphone kommer texten att visas under menyn.

Verk på ett annat språk

View this page in English

När du refererar till ett verk skrivet på ett annat än det du använder i din egen text ska du skriva referensen på originalspråket men tillhandahålla en översättning av titeln inom en hakparentes efter originaltiteln. Titlar till texter skrivna på engelska, danska eller norska behöver inte översättas i en svensk text eftersom läsaren kan förväntas förstå dessa språk. Om författaren till verket tillhandahåller en översättning av titeln så använder du dig av denna. Om författaren inte tillhandahåller en översättning översätter du själv titeln efter bästa förmåga. Om verket är del av ett större verk (t ex ett kapitel i en bok med redaktör) behöver du inte översätta titeln på det stötte verket (t ex titeln på boken med redaktör). Om originalspråket använder ett annat alfabet än det som du använder i din text (t ex arabiska, mandarin eller ryska) ska texten translittereras till det latinska alfabetet. 

Exempel på hur referenser i referenslistan ska se ut

Durieux, D., Verheggen, F. J., Vandereycken, A., Joie, E., & Haubruge, E. (2010). Synthèse bibliographique: L'écologie chimique des coccinelles [Review: chemical ecology of ladybird beetles]. Biotechnologie Agronomie Societe et Environnement, 14(2), 351-367.

Simmel, J., & Poschlod, P. (2017). Beiträge zur Bestimmung und Ökologie der Mitteleuropäischen Leucobryum-taxa [Contributions on the ecology of the Central European Leucobryum taxa and their determination]. Herzogia, 30(2), 397-411. https://doi.org/10.13158/heia.30.2.2017.397