Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad
Lund University

Guide till referensstilen APA 7:e upplagan

Guide till referensstilen APA 7:e upplagan riktad till studenter vid Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet. OBS! Om du öppnat guiden i din smartphone kommer texten att visas under menyn.

Avhandlingar som endast finns i tryck

View this page in English

Instruktionerna på den här sidan gäller för referenser till licentiat- och doktorsavhandlingar som endast finns i tryck.

Obs! Notera att de flesta naturvetenskapliga avhandlingarna är så kallade sammanläggningsavhandligar som innehåller ett antal olika manuskript eller artiklar. Om verket är i manuskriptform så var det inte publicerat i någon vetenskaplig tidskrift när avhandlingen trycktes. Då måste du undersöka om verket har publicerats i en vetenskaplig tidskrift efter att avhandlingen trycktes innan du refererar till manuskriptet. Om verket du vill referera till har publicerats i en vetenskaplig tidskrift så är det artikeln i tidskriften som du ska referera till.

Tänk på att du också kan behöva läsa igenom de allmänna instruktionerna för hur du ska referera enligt APA (7:e upplagan), däribland

Mall för hur referenser till avhandlingar som endast finns i tryck ska se ut i referenslistan

Författare, A. A. (ÅÅÅÅ). Avhandlingens titel [Opublicerad licentiat-/doktorsavhandling]. Namnet på universitetet/högskolan som utfärdat examen.

Exempel på hur texthänvisningar till avhandlingar som endast finns i tryck ska se ut

Parentetiska texthänvisningar Narrativa texthänvisningar
(Lönn, 1994) Lönn (1994) fann att...

Exempel på hur referenser till avhandlingar som endast finns i tryck ska se ut i referenslistan

Lönn, M. (1994). Genetic variation in plant populations and its relation to environmental and population parameters [Unpublished doctoral dissertation]. Uppsala University.