Gå till huvudinnehållet
Lund University

Guide till referensstilen APA 7:e upplagan

Guide till referensstilen APA 7:e upplagan riktad till studenter vid Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet. OBS! Om du öppnat guiden i din smartphone kommer texten att visas under menyn.

Avhandlingar som endast finns i tryck

View this page in English

Instruktionerna på den här sidan gäller för referenser till licentiat- och doktorsavhandlingar som endast finns i tryck.

Obs! Notera att de flesta naturvetenskapliga avhandlingarna är så kallade sammanläggningsavhandligar som innehåller ett antal olika manuskript eller artiklar. Om verket är i manuskriptform så var det inte publicerat i någon vetenskaplig tidskrift när avhandlingen trycktes. Då måste du undersöka om verket har publicerats i en vetenskaplig tidskrift efter att avhandlingen trycktes innan du refererar till manuskriptet. Om verket du vill referera till har publicerats i en vetenskaplig tidskrift så är det artikeln i tidskriften som du ska referera till.

Tänk på att du också kan behöva läsa igenom de allmänna instruktionerna för hur du ska referera enligt APA (7:e upplagan), däribland

Mall för hur referenser till avhandlingar som endast finns i tryck ska se ut i referenslistan

Författare, A. A. (ÅÅÅÅ). Avhandlingens titel [Opublicerad licentiat-/doktorsavhandling]. Namnet på universitetet/högskolan som utfärdat examen.

Exempel på hur texthänvisningar till avhandlingar som endast finns i tryck ska se ut

Parentetiska texthänvisningar Narrativa texthänvisningar
(Lönn, 1994) Lönn (1994) fann att...

Exempel på hur referenser till avhandlingar som endast finns i tryck ska se ut i referenslistan

Lönn, M. (1994). Genetic variation in plant populations and its relation to environmental and population parameters [Unpublished doctoral dissertation]. Uppsala University.