Gå till huvudinnehållet
Lund University

Guide till referensstilen APA 7:e upplagan

Guide till referensstilen APA 7:e upplagan riktad till studenter vid Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet. OBS! Om du öppnat guiden i din smartphone kommer texten att visas under menyn.

EU-lagstiftning och publikationer från Europeiska kommissionen

View this page in English

Instruktionerna på de här sidorna gäller för referenser till EU-lagstiftning och publikationer från Europeiska kommissionen. 

Obs! Den officiella manualen för APA (7:e upplagan) som ges ut av American Psychological Association saknar instruktioner för referenser till offentligt tryck utgivet utanför USA. De rekommenderar istället att du formaterar referenser till denna typ av källor enligt den praxis som råder i källans jurisdiktion. Enligt svensk juridisk praxis anges enbart den officiella förkortningen för ett juridiskt dokument i texthänvisning utan att inkludera en referens i referenslistan. Notera att vi har valt att frångå detta för den här typen av källor genom att lägga till en referens i referenslistan med information som hjälper läsaren hitta materialet eftersom målgruppen för de texter som skrivs vid våra institutioner oftast inte är jurister.Instruktionerna för hur du refererar till offentligt tryck i denna guide är våra rekommendationer för hur du ska referera till EU-lagstiftning och publikationer från Europeiska kommissionen. 

På de följande sidorna hittar du våra rekommendationer för hur du ska referera till EU-lagstiftning och publikationer från Europeiska kommissionen.