Gå till huvudinnehållet
Lund University

Guide till referensstilen APA 7:e upplagan

Guide till referensstilen APA 7:e upplagan riktad till studenter vid Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet. OBS! Om du öppnat guiden i din smartphone kommer texten att visas under menyn.

Dataset

View this page in English

Instruktionerna på den här sidan gäller för referenser till dataset. En del dataset saknar en personlig författare och då ska istället en så kallad gruppförfattare (t ex organisationen, företaget eller myndigheten bakom publikationen) användas som författare i referensen. Om gruppförfattaren är samma som utgivaren så utelämnas utgivarens namn från referensen. När du refererar till ett dataset som förändras över tid ska du utöver URL:en även inkludera datumet då du hämtade informationen från webbsidan i din referens enligt formatet "Hämtat den DD månad ÅÅÅÅ från http://xxxx”.

Om datasetet har fått en DOI ska du ha med den i referensen. Om datasetet saknar DOI och du har hämtat det på en webbplats så ska du ha med URL:en till webbsidan där du hämtade datasetet i referensen.

Tänk på att du också kan behöva läsa igenom de allmänna instruktionerna för hur du ska referera enligt APA (7:e upplagan), däribland

Mall för hur referenser till dataset ska se ut i referenslistan

Författare, A. A., Författare, B. B., & Författare, C. C. (ÅÅÅÅ). Datasetets titel (Version #) [Dataset]. Utgivare. DOI eller URL

Författare, A. A., Författare, B. B., & Författare, C. C. (u.å.). Datasetets titel (Version #) [Dataset]. Utgivare. Hämtat den DD månad ÅÅÅÅ från URL

Exempel på hur texthänvisningar till dataset ska se ut

Parentetiska texthänvisningar Narrativa texthänvisningar
(Dunn & Møller, 2014) Data från Dunn & Møller (2014)...
(Mehta et al., 2017) Mehta et al. (2017) samlade in data...
(Statistiska centralbyrån [SCB], 2020) Enligt data från Statistiska centralbyrån (SCB, 2020)...
(Naturvårdsverket, n.d.) ...med hjälp av data från Naturvårdsverket (n.d.).

Exempel på hur referenser till dataset ska se ut i referenslistan

Dunn, P. O., & Møller, A. P. (2014). Data from: Changes in breeding phenology and population size of birds [Dataset]. Dryad. https://doi.org/10.5061/dryad.bp3g0

European Environment Agency. (2022, 21 september). Air pollutants by source sector [Dataset]. Eurostat. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_AIR_EMIS/default/table?lang=en&category=env.env_air.env_air_ai

Eurostat. (2022, 13 september). Generation of waste by waste category [Dataset]. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/TEN00108/default/table?lang=en&category=env.env_was.env_wasgt

Mehta, D., Stürchler, A., Anjanappa, R., Syed, S. A., Hirsch-Hoffmann, M., Gruissem, W., & Vanderschuren, H. (2017). Data: Linking CRISPR-Cas9 interference in cassava to the evolution of editing-resistant geminiviruses (Version 2) [Dataset]. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.2602162

Statistiska centralbyrån. (u.å.). Nationalparker, naturreservat och naturvårdsområden i marin miljö efter region, tabellinnehåll och år [Dataset]. Statistikdatabasen. Hämtad den 13 december 2021 från http://www.statistikdatabasen.scb.se/sq/118584

Naturvårdsverket. (u.å.). Kvävedioxid de senaste 24 timmarna [Dataset]. Hämtad den 3 december 2018 från https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/kvavedioxid-realtidsdata/