Gå till huvudinnehållet
Lund University

Guide till referensstilen APA 7:e upplagan

Guide till referensstilen APA 7:e upplagan riktad till studenter vid Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet. OBS! Om du öppnat guiden i din smartphone kommer texten att visas under menyn.

Tidskriftsartiklar

View this page in English

Instruktionerna på den här sidan gäller för referenser till artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Tänk på att om en artikel är publicerad i en onlinetidskrift så kan den ha fått ett artikelnummer eller en eLocator istället för sidnummer. I så fall ska du ange artikelnumret eller eLocator sist i referensen istället för sidnummer med ordet "Artikel" före.

Om artikeln har fått en DOI ska denna inkluderas i referensen efter sidnumren. Om artikeln inte har någon DOI men du har läst artikeln på en webbplats som inte är en databas så ska du inkludera URL:en till webbsidan där du läste den. Om du har läst artikeln i tryck eller hittat den via en akademisk databas så behövs ingen URL även om det inte finns någon DOI.

En del artiklar har bilagor bifogade till den version av artikeln som finns online. Detta består av material som är relaterat till artikeln men som av formatmässiga (om det t ex rör sig om ljud- eller videofiler) eller utrymmesskäl inte kunde inkluderas i den färdiga artikeln. Materialet kommer ofta i form av tabeller eller figurer men det kan också handla om text (som även kan vara formaterat i ett separat dokument). I vissa fall har även detta material gått igenom peer review-processen, i andra inte. Om du vill referera till en bilaga till en artikel bör du fråga din lärare eller din handledare om det är en lämplig. Om du behöver hjälp med att formulera en referens till en bilaga kan du fråga en bibliotekarie på ditt hembibliotek.

Tänk på att du också kan behöva läsa igenom de allmänna instruktionerna för hur du ska referera enligt APA (7:e upplagan), däribland

Mall för hur referenser till tidskriftsartiklar ska se ut i referenslistan

Författare, A. A., Författare, B. B., & Författare, C. C. (ÅÅÅÅ). Artikelns titel. Tidskriftens Titel, volym(nummer), sidnummer-sidnummer. DOI eller URL

Exempel på hur texthänvisningar till tidskriftsartiklar ska se ut

Parentetiska texthänvisningar Narrativa texthänvisningar
(Lyytimäki, 2015) Enligt Lyytimäki (2015)...
(Zayed & Badawi, 2020) Som Zayed och Badawi (2020) formulerar det...
(Chiara et al., 2019) Chiara et al. (2019) fann att...
(Truant et al., 1998) I en studie av Truant et al. (1998)...
(Gow et al., 2019) Gow et al. (2019) menar att…

Exempel på hur referenser till tidskriftsartiklar ska se ut i referenslistan

Chiara, V., Portugal, F. R., & Jeanson, R. (2019). Social intolerance is a consequence, not a cause, of dispersal in spiders. PLoS Biology, 17(7), Artikel e3000319. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3000319

Gow, E. A., Knight, S. M., Bradley, D. W., Clark, R. G., Winkler, D. W., Bélisle, M., Berzins, L. L., Blake, T., Bridge, E. S., Burke, L., Dawson, R. D., Dunn, P. O., Garant, D., Holroyd, G., Horn, A. G., David J. T. Hussell, D. J. T., Lansdorp, O., Laughlin, A. J.,  . . . Norris, D. R. (2019). Effects of spring migration distance on tree swallow reproductive success within and among flyways. Frontiers in Ecology and Evolution, 7, Artikel 380. https://doi.org/10.3389/fevo.2019.00380

Lyytimäki, J. (2015). Avoiding overly bright future: The systems intelligence perspective on the management of light pollution. Environmental Development, 16, 4–14. https://doi.org/10.1016/j.envdev.2015.06.009

Truant, R., Fridell, R. A., Benson, E. R., Herold, A., & Cullen, B. R. (1998). Nucleocytoplasmic shuttling by protein nuclear import factors. Journal of Cell Biology, 77(4), 269-275. https://doi.org/10.1016/S0171-9335(98)80085-X 

Zayed, M., & Badawi, M. A. (2020). In-Silico evaluation of a new gene from wheat reveals the divergent evolution of the CAP160 homologous genes into monocots. Journal of Molecular Evolution, 88(2), 151–163. https://doi.org/10.1007/s00239-019-09920-5