Gå till huvudinnehållet
Lund University

eBooks @ Lund University Libraries


Svenskt Riksdagstryck, SFS & SOU

Riksdagens arbete dokumenteras i Riksdagstrycket. I Riksdagsbiblioteket hittar du en komplett samling av det svenska riksdagstrycket, samtliga förarbeten och lagar. Största delen av riksdagstrycket finns tillgängligt online, från 1521 fram till i dag. Här är några exempel:

* Digitaliserat riksdagstryck 1521-1970 (Kungliga biblioteket) 

* Dokument och Lagar, inkl. Äldre riksdagstryck, från 1867 och framåt (Riksdagens webbplats)

* Svensk Författningssamling, SFS (från och med den 1 april 2018 och framåt)

* Svensk författningssamling (SFS) i tryckt format: SFS 1998:306-2018:159 (till och med den 31 mars 2018)

* Statens Offentliga Utredningar (SOU):
Digitaliserade SOU:er – 1922–1999 (Kungliga biblioteket)

Nya SOU:er publicerade efter 1999 (Riksdagens webbplats)


This is the legal information (documents) published by the Swedish Government and contains, for example, the ‘Swedish Government Official Reports (SOU series)’. Information in English can be found here, but most of these documents are only available in Swedish.

Information

Name Riksdagstryck, lagar och förarbeten
Publisher/Provider Sveriges Riksdag
Subjects included  - -
Type of resource Legal documents and information in fulltext
Fulltext format PDF, HTML
Accessibility Free
Login authentication required No
Number of concurrent users  - -
Download required  - -
Must be borrowed  - -
Number of days for download  - -
Download and read offline   - -
Download to a portable device  - -
Copying  - -
Printing  - -
Text to speech  Yes, Riksdagens website has functions for easy to read, listen and sign language
Export references  - -
Export formats  - -
How do I suggest a purchase  - -
Restrictions  - -
Interlibrary loan / Fjärrlån  - -
Text and Data Mining Policy  - -
Miscellaneous  - -