Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad

eBooks @ Lund University Libraries

 

Från och med 2019 prenumererar Lunds universitet på alla standarder som publiceras av SIS, Svenska Institutet för Standarder. Inkluderade är alla SS och SS-EN standarder, ISO-standarder och IEC-standarder, samt Bygghandlingar 90. Totalt ingår 25 827 standarder i LU:s abonnemang (mars 2021). Det är möjligt att provläsa ett antal sidor i de standarder LU inte har tillgång till. Universitetsbiblioteket (UB) har en del svenska standarder i tryck, dessa kan sökas i LUBcat. Observera att standarder i tryck endast är läsesalslån.

Hos SIS finns nationella och internationella standarder som alla har förankrats, utvecklats och kvalitetssäkrats genom SIS standardiserings-process, SIS (Sverige), CEN (Europa) och ISO (Globalt). Standarderna är framtagna inom en rad olika branscher och områden. Standarder är frivilliga att tillämpa men kan fungera som obligatorisk referens, exempelvis i föreskrifter från myndigheter och vid upphandling.


As of 2019 Lund University subscribes to all standards published by SIS, the Swedish Institute for Standards. Included are all SS and SS-EN standards, ISO-standards and IEC-standards, as well as Bygghandlingar 90 (Building documents), a series of eight manuals describing how different construction documents should be designed based on the recommendations of the Swedish construction sector. A total of 25,827 standards are included in LU's subscription (March 2021). SIS.se is available in both Swedish and English.

SIS Standards are formal Swedish standards and international standards developed by SIS (Sweden), CEN (Europe) and the ISO (global). All SIS national and international standards are based on, developed through, and quality-assured by the SIS standardization process.

The University Library (UB) have a collection of Swedish standards in print, these standards can be found in the library catalogue LUBcat. If you request a printed standard, please note that they are reading room loans (läsesalslån) that must be read in the library and cannot leave the building.

Information

Name SIS Standards & Building documents
Publisher/Provider SIS Svenska Institutet för Standarder
Subjects included Multidisciplinary
Type of resource Platform with standards in fulltext.
Fulltext format PDF (abstracts in HTML)
Accessibility Via IP address
Login authentication required No, not on LU-campus. If you are off-campus you will be prompted to login via LU's Central Authentication Service (CAS) with a Student Account or LUCAT-ID.
Number of concurrent users Multiple concurrent access (multiple people reading at the same time).
Download required Yes, fulltext is only in PDF-format
Must be borrowed No
Number of days for download - -
Download and read offline Yes, if the device supports PDF format and Adobe Acrobat Reader.
Download to a portable device Yes, if the device supports PDF format and Adobe Acrobat Reader.
Copying No, you may not copy text from a standard and reuse in a document unless it only is individual sentences.
Printing Yes, for personal use for scholarly purposes, research and educational use.
Text to speech No
Export references No
Export formats No
How do I suggest a purchase Students and staff: Please contact your faculty library.
Librarians: Se Förvärv av elektroniska resurser för mer info.
Restrictions Walk-in users: Users not affiliated with Lund University may be permitted access to SIS, but only within the physical premises of Lund University Libraries.
Interlibrary loan / Fjärrlån No, ILL in any form is not allowed.
Text and Data Mining Policy No
Miscellaneous