Gå till huvudinnehållet
Lund University

eBooks @ Lund University Libraries


Svenska Akademiens ordlista (SAOL) utkom med sin första upplaga 1874. Den nu aktuella upplagan är den fjortonde, publicerad 2015. SAOL inne­håller cirka 126 000 uppslags­ord. Ordlistan betraktas som den in­officiella normen för stavning och böjning av modern svenska, men det finns även viss information om ords betydelser. I princip alla äldre SAOL-upplagor, med sammanlagt över 200 000 olika uppslags­ord, är till­gängliga på webbplatsen SAOLhist. SAOL finns också som app för iOS och Android. Ordboksappen tillhandahåller inläst uttal. Mer information finns på SAOL:s hemsida.

Sök i tre ordböcker på en gång  
På denna sida kan du söka i de tre ordböckerna ordlistan SAOL, den historiska ­ordboken SAOB, och  ordboken över modern svenska SO, samtidigt.


The Swedish Academy Glossary (SAOL) is a monolingual glossary that was first published in 1874. The current edition is the 14th, published in 2015. SAOL contains approximately 126,000 entries. The glossary is considered the unofficial standard for spelling and inflection of modern Swedish words, but there is also some information about the meaning of words. SAOL is also available as an app for iOS and Android, in the app you can hear how words are pronounced.  Please note that SAOL is only available in Swedish.

Search three dictionaries at once
On this website you can search in The Swedish Academy Glossary (SAOL), the historical dictionary The Swedish Academy Dictionary (SAOB), and the dictionary of modern Swedish, The Contemporary Dictionary of the Swedish Academy (SO), at the same time. Please note that all three are only available in Swedish.

Information

Name Svenska Akademiens Ordlista (SAOL)
Publisher/Provider Svenska Akademien & SAOL-redaktionen vid Inst. för svenska språket, Göteborgs universitet
Subjects included Multidisciplinary
Type of resource Reference
Fulltext format HTML
Accessibility Free
Login authentication required No
Number of concurrent users Multiple concurrent access (multiple people reading at the same time)
Download required No
Must be borrowed No
Number of days for download - -
Download and read offline  - -
Download to a portable device - -
Copying - -
Printing - -
Text to speech No, but SAOL is also available as an app for iOS and Android and in the app you can hear how words are pronounced
Export references - -
Export formats - -
How do I suggest a purchase - -
Restrictions No
Interlibrary loan / Fjärrlån - -
Text and Data Mining Policy - -
Miscellaneous - -