Skip to main content
Lund University

eBooks @ Lund University Libraries: Access to E-resources at Lund University

Access to E-resources at Lund University

As of 1 february 2018 users at Lund University with eduPersonAffiliation ”employee” or ”student” will get automatic access to our licensed e-resources. If you are an LU alumni, a timeemployee, a visiting researcher, a visiting lecturer, a consultant, a security guard, or employee of Region Skåne you will get eduPersonAffiliation ”member and will no longer get automatic access to our e-resources, instead you will have to apply for access. When a "member" tries to login via the Central Authentication Service (CAS) they will see this message:

According to the information registered in our systems you are neither a student or an employee at Lund University.
If this is not correct, please contact LU ServiceDesk (students) or the person responsible for LUCAT at your institution (employees) if the information registered is incorrect.
For more information, please see: https://lucat.blogg.lu.se/narliggande-it-tjanster/e-resurser/
To apply for access, see the instructions in this PDF (in Swedish) and enter the following values on the application form:
* IT-tjänstgrupp: Bibliotek
* IT-tjänst:  E-resurser
* Behörighet:  E-resurser

 

Access to licensed ebooks for the Public (Walk-in Users*)

The Public (walk-in users) may be permitted access to most, but not all, licensed ebooks and other e-resources, but only within the physical premises of the libraries at Lund University. By "the Public" is meant all users that are not affiliated with Lund University, i.e. users that are not registered students or employees. Please note that LU alumni, visiting researchers and employees of Region Skåne are not considered authorized users of Lund University. For information on eligibility to electronic resources, please contact info@ub.lu.se

Public computers
All public computers at the libraries at Lund University require a username and password, to use the computers you can get a user account for library visitors (biblioteksbesökarkonto). For this you will need a library card. If you are an authorized user (student or employee at LU) you can use your LU card as a library card.

If you are not an authorized user you can apply for a library card at the Information Desk at the library, everyone with a Swedish personal identity number (personnummer) or coordination number who are 18 years or older can get a library card. Please note that you must be able to show some kind of identification when you apply for a card.

Due to license agreement terms some ebooks and other e-resources require a student or employee login (LUCAT/Student ID) via the Central Authentication Service (CAS) even when you are on LU-campus. Because of this, these resources are not available for the Public (walk-in users).

Electronic books and other e-resources not available for the Public:

  • Ebook Central (ProQuest)
  • KARNOV Total (danska)
  • GET - Geodata Extraction Tool (Lantmäteriet/Swedish Surveying and Cadastral Agency)


*) A walk-in user is defined as a person who is not a currently registered student, faculty member or employee of Lund University, who walk into the library from the street, irregularly or without an appointment, to use the library's services.


Information för bibliotekarier

Åtkomst för allmänheten/walk-in users
På grund av villkor i licensavtalen för Ebook Central krävs autentisering (inloggning via CAS) även när man befinner sig inom LU-campus. Det innebär att det inte finns någon möjlighet för allmänheten (tredje man/walk-in users) att få tillgång till e-böckerna. Även LU Alumni räknas som allmänheten.

Om allmänheten/walk-in users önskar en kopia av ett kapitel från sådana e-resurser måste vi hänvisa till personens kommunbibliotek för beställning av en fjärrlånekopia, notera att det inte är tillåtet att skicka en hel e-bok/alla kapitel i en e-bok som fjärrlån. Observera att ProQuest inte tillåter fjärrlån från Ebook Central, vare sig i tryckt eller elektronisk form.

Åtkomst för övriga, ej affilierade
Personer som inte är inskrivna studenter eller anställd personal vid Lunds universitet utan tillhör kategorin timavlönad personal, arvodister, gästforskare vid LU, gästföreläsare vid LU, konsulter, väktare och anställda/dubbelaffilierade inom Region Skåne (dvs personer med eduPersonAffiliation "member") får inte per automatik behörighet som innebär att de kan komma åt e-resurserna hemmifrån (dvs utanför LU-campus). Personer från dessa kategorier kan ansöka om behörighet för att använda e-resurserna till sin prefekt (eller motsvarande) och sin katalogadministratör. Varaktigheten på ett sådant konto är högst 1 år, när kontot inaktiveras försvinner behörigheten per automatik. Här finns namn och e-postadress till Kontaktpersoner för katalogadministratörer.