Gå till huvudinnehållet
Lund University

eBooks @ Lund University Libraries

Access to E-resources at Lund University

As of 1 february 2018 users at Lund University with eduPersonAffiliation ”employee” or ”student” will get automatic access to our licensed e-resources. If you are an LU alumni, a timeemployee, a visiting researcher, a visiting lecturer, a consultant, a security guard, or employee of Region Skåne you will get eduPersonAffiliation ”member and will no longer get automatic access to our e-resources, instead you will have to apply for access. When a "member" tries to login via the Central Authentication Service (CAS) they will see this message: "According to the information registered in our systems you are neither a student or an employee at Lund University." If the information registered is not correct, please contact the administrator responsible for LUCAT at your institution or ServiceDesk@lu.se for help.
   

Access to licensed ebooks & other e-resources for the Public (Walk-in Users*)

The Public (walk-in users) may be permitted access to most, but not all, licensed ebooks and other e-resources, but only within the physical premises of the libraries at Lund University. By "the Public" is meant all users that are not affiliated with Lund University, i.e. users that are not registered students or employees. Please note that LU alumni, visiting researchers, employees of Region Skåne and ESS are not considered authorized users of Lund University. For information on eligibility to electronic resources, please contact info@ub.lu.se

Public computers
All public computers at the libraries at Lund University require a username and password, to use the computers you can get a user account for library visitors (biblioteksbesökarkonto). For this you will need a library card. If you are an authorized user (student or employee at LU) you can use your LU card as a library card.

If you are not an authorized user you can apply for a library card at the Information Desk at the library, everyone with a Swedish personal identity number (personnummer) or coordination number who are 18 years or older can get a library card. Please note that you must be able to show some kind of identification when you apply for a card.

Due to license agreement terms some ebooks and other e-resources require a student or employee login (LUCAT/Student ID) via the Central Authentication Service (CAS) even when you are on LU-campus. Because of this, these resources are not available for the Public (walk-in users).


*) A walk-in user is defined as a person who is not a currently registered student, faculty member or employee of Lund University, who walk into the library from the street, irregularly or without an appointment, to use the library's services.


Information för bibliotekarier

För åtkomst till LU:s licensierade e-resurser kan användarna delas in i tre grupper:
1. Anställd personal och inskrivna studenter.
Behörighet: automatisk, både inom och utanför LU-campus
2. Medlemmar (timavlönad personal, arvodister, gästforskare, gästföreläsare, konsulter, väktare och anställda/dubbelaffilierade inom Region Skåne).
Behörighet: på plats i biblioteket, måste ansöka om behörighet för online åtkomst utanför LU-campus hos sin prefekt
3. Allmänheten. Alla som inte tillhör i ovanstående kategorier.
Behörighet: endast på plats i biblioteket

 

Åtkomst för allmänheten (tredje man/walk-in users)
Allmänheten kan får tillgång till de flesta, men inte alla, licensierade e-böcker och andra e-resurser, men endast på plats på något av biblioteken vid Lunds universitet. Med ”Allmänheten” avses alla användare som inte är affilierade med Lunds universitet, dvs användare som inte är registrerade studenter eller anställd personal. Observera att varken Alumner från LU, besökande forskare, anställda vid Region Skåne eller ESS räknas som affilierade användare vid Lunds universitet. Är du på något sätt tveksam om vad som gäller, var vänlig kontakta info@ub.lu.se

Undantag: Ebook Central (ProQuest)
På grund av villkor i licensavtalet för Ebook Central krävs autentisering (inloggning via CAS) även när man befinner sig inom LU-campus. Det innebär att allmänheten inte kan få tillgång till e-böckerna på denna plattform även om de är på plats i biblioteket.
Om en användare önskar en kopia av ett kapitel från Ebook Central måste vi i stället hänvisa till personens kommunbibliotek för beställning av en fjärrlånekopia, notera att det inte är tillåtet att skicka en hel e-bok/alla kapitel i en e-bok som fjärrlån.

Åtkomst för övriga, ej affilierade
Personer som inte är inskrivna studenter eller anställd personal vid Lunds universitet utan tillhör kategorin timavlönad personal, arvodister, gästforskare vid LU, gästföreläsare vid LU, konsulter, väktare och anställda/dubbelaffilierade inom Region Skåne (dvs personer med eduPersonAffiliation "member") får inte per automatik behörighet som innebär att de kan komma åt e-resurserna hemifrån (dvs utanför LU-campus). Personer från dessa kategorier kan ansöka om behörighet för att kunna använda e-resurserna hemifrån till sin prefekt (eller motsvarande) och sin katalogadministratör. Om man saknar LU-konto och inte vet vem som är katalogadministratör eller kontaktperson för LUCAT för sin organisation kan man kontakta ServiceDesk@lu.se för hjälp. Varaktigheten på ett sådant konto är högst 1 år, när kontot inaktiveras försvinner behörigheten per automatik.

Åtkomst för forskare och personal vid ESS
Även om Lunds universitet är anknutet till The European Spallation Source (ESS) utanför Lund omfattar LU:s licensavtal för elektroniska resurser inte ESS och forskare och personal vid ESS kan därför inte få online access till e-resurserna utanför LU-campus såvida de inte även är affilierade med Lunds universitet och har en LUCAT-identitet. Däremot kan de precis som övrig allmänhet få tillgång till de flesta (men inte alla) e-resurser på plats på något av biblioteken vid Lunds universitet.