Gå till huvudinnehållet
Lund University

eBooks @ Lund University Libraries


Svenska Akademiens grammatik (SAG) är den svenska standardgrammatiken, avsedd för universitetsstuderande, forskare, lärare, professionella språkbrukare och en språkintresserad allmänhet. Här ges en utförlig beskrivning av svenska språket i tal och skrift med tonvikt på de gemensamma dragen och med hjälp av en huvudsakligen traditionell begreppsapparat och terminologi. Svenska Akademiens grammatik omfattar fyra volymer:
Volym 1: Inledning, bibliografi, register
Volym 2: Ord
Volym 3: Fraser
Volym 4: Satser och meningar

Observera att alla fyra volymer av Svenska Akademiens grammatik endast är tillgängliga online som PDF-filer.


The Swedish Academy’s Grammar (SAG) is the Swedish standard grammar, intended for university students, researchers, teachers, professional language users and a language-interested public. You will find a detailed description of the Swedish language in speech and writing with emphasis on the common features and with the help of a mainly traditional conceptual apparatus and terminology. The Swedish Academy's Grammar comprises four volumes: Volume 1: Introduction, bibliography, register ; Volume 2: Words ; Volume 3: Phrases ; Volume 4: Sentences. All four volumes of the Swedish Academy's grammar are only available online as PDF files. Please note that SAG is only available in Swedish.

Information

Name Svenska Akademiens grammatik (SAG)
Publisher/Provider Svenska Akademien
Subjects included Grammar
Type of resource Reference
Fulltext format PDF
Accessibility Free
Login authentication required No
Number of concurrent users - -
Download required Yes, the grammar is only available in PDF-format
Must be borrowed No
Number of days for download - -
Download and read offline  - -
Download to a portable device - -
Copying - -
Printing - -
Text to speech No
Export references - -
Export formats - -
How do I suggest a purchase - -
Restrictions No
Interlibrary loan / Fjärrlån - -
Text and Data Mining Policy - -
Miscellaneous - -