Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Sökning

Söka efter vetenskaplig information

Söka efter vetenskaplig information: kort beskrivning av guiden

Den här guiden ämnar ge praktiska råd när du söker efter information i ditt kursprojekt eller examensarbete. Guiden är främst skapad för studenter vid Biologiska institutionen, Lunds universitet. Sökexempel och sökverktyg är därmed särskilt framtagna med biologer i åtanke.

Om du har kommentarer eller frågor kring guiden, var vänlig kontakta Frida Rosengren (frida.rosengren@science.lu.se), bibliotekarie på Biologibiblioteket.