Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad
Lund University

Sökning

Sökprocessen

Sökprocessen

Sökprocessen kan sammanfattas i följande sex steg:

  1. Definiera forskningsfrågan/ämnet/problemet
  2. Välj sökverktyg
  3. Formulera sökfrågan
  4. Sök
  5. Utvärdera sökningen
  6. Sök igen

Under sökningen kommer du antagligen att omdefiniera din forskningsfråga flera gånger och experimentera med olika sökverktyg, vilket innebär att sökprocessen är iterativ (upprepande). Du kommer antagligen gå igenom steg 1-6 flera gånger innan du känner dig nöjd. Du behöver heller inte alltid göra stegen i exakt denna ordning.