Gå till huvudinnehållet
Lund University

Sökning

Biologibibliotekets guide till informationssökning

Sökprocessen

Sökprocessen kan sammanfattas i följande sex steg:

  1. Definiera forskningsfrågan/ämnet/problemet
  2. Välj sökverktyg
  3. Formulera sökfrågan
  4. Sök
  5. Utvärdera sökningen
  6. Sök igen

Under sökningen kommer du antagligen att omdefiniera din forskningsfråga flera gånger och experimentera med olika sökverktyg, vilket innebär att du kommer att göra flera olika sökningar. Du kommer antagligen gå igenom steg 1-6 flera gånger innan du känner dig nöjd. Du behöver heller inte alltid göra stegen i exakt denna ordning.