Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Sökning

Sökprocessen

Sökprocessen

Sökprocessen kan sammanfattas i följande sex steg:

  1. Definiera forskningsfrågan/ämnet/problemet
  2. Välj sökverktyg
  3. Formulera sökfrågan
  4. Sök
  5. Utvärdera sökningen
  6. Sök igen

Under sökningen kommer du sannolikt att omdefiniera din forskningsfråga flera gånger och experimentera med olika sökverktyg, vilket innebär att sökprocessen är iterativ (upprepande). Du kommer antagligen gå igenom steg 1-6 flera gånger innan du känner dig nöjd. Du behöver heller inte alltid göra stegen i exakt denna ordning.