Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Sökning

Snabbguide till sökning

Sökstrategi checklista (bibliografiska databaser)

  1. Utforska fritt och samla in nyckelord från många källor
  2. Definiera din forskningsfråga/ämne
  3. Identifiera huvudsakliga koncept (block), koppla ihop med AND (och exkludera med NOT)
  4. Hitta synonymer och stavningsvarianter, koppla ihop med OR (inom block)
  5. Kom ihåg att använda trunkering (*) och "frassökning"
  6. Får du ett rimligt antal sökträffar eller behöver du bredda eller begränsa din sökning?
  7. Finns det några (nya) översiktsartiklar så att du kan få en bra sammanfattning av ämnet?
  8. Titta igenom referenslistorna i de källor du har hittat som verkar bra
  9. Testa “View Related Records” (WoS) eller “Related articles” (Google Scholar)
  10. Prova flera olika sökverktyg, du kommer att hitta olika saker!