Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad
Lund University

Sökning

Följ citeringar (kedjesökning)

Följ citeringar (även kallat "kedjesökning")

En bra kompletterande metod för att hitta relevant litteratur är att utgå ifrån en bra publikation. Det kan vara så att du har hittat en bra artikel men har svårt att hitta fler. Om du utgår från denna artikel, kan du antingen titta i referenslistan för att undersöka de citerade publikationerna, eller använd en citeringsdatabas (till exempel Web of Science eller Google Scholar) för att hitta vilka nyare publikationer som har citerat just din publikation. Översiktsartiklar är särskilt användbara att utgå ifrån eftersom de ofta har en lång referenslista, men också citeras mycket.

Web of Science
När du klickar på ett resultat (dvs tittar på en post i databasen) kan du i högermarginalen hitta något som kallas "Citation Network". Här hittar du länkar till både citerade referenser ("Cited references") och nyare publikationer som har citerat artikeln ("Times cited").
Google Scholar
Under varje sökresultat i träfflistan finns det en länk som heter "Cited by...". Om du klickar på denna länk får du en ny träfflista med alla publikationer som har citerat just denna publikation.
Scopus
Här finns en kort film om hur du kan följa citeringar i Scopus (på engelska): https://www.youtube.com/watch?v=XCmxJbx2UfM