Gå till huvudinnehållet
Lund University

Sökning

Biologibibliotekets guide till informationssökning

Problem: för många träffar

En vanlig situation när du gör en sökning är att du får för många resultat. Kom ihåg, en bra träfflista ska inte innehålla fler resultat än att du kan titta igenom alla, åtminstone översiktligt. Förutsatt att du har gjort en bra sökning och att träffarna faktiskt handlar om det du är intresserad av, så finns det några olika saker du kan göra för att begränsa träfflistan.

Gör din sökning mer specifik

Du kanske helt enkelt har valt ett ämne som det finns väldigt mycket forskning om. Ett alternativ är då att du väljer att fokusera på exempelvis en viss art, en naturtyp eller en särskild process i ditt arbete. Du kan fortfarande ha med bakgrundsinformation som handlar om ämnet i stort, men om du gör din sökning lite mer specifik är det mindre risk att du blir överväldigad av hur mycket det finns att läsa. Det kanske till och med är lämpligt att göra själva forskningsfrågan smalare, men det är upp till dig.

För att göra din sökning smalare kan du inkludera fler olika sökord, alltså inte synonymer, utan fler koncept. Du kan också välja mer specifika och detaljerade sökord.

Gör en sökning i titelfältet

I de flesta sökverktyg kan du välja att ett eller flera av de sökord du har valt måste finnas i titeln. På så sätt kan du snabbt få fram de publikationer som handlar om just ditt ämne, inte bara där det är en del av flera saker som publikationen tar upp. Ofta väljer du detta i en rullmeny precis bredvid sökrutan.

Filtrera träfflistan

Att använda filter efter att du har gjort en sökning reducerar antalet sökträffar och sorterar ut de som är mest intressanta för dig. Filter hittas ofta i vänstermenyn. Till exempel kan du begränsa träfflistan till att endast visa nya publikationer eller endast översiktsartiklar ("review article"). En ny översiktsartikel är ofta en väldigt bra startpunkt för att få en sammanfattning av ett ämne!

Exempel på filter:
  • Publikationsår: I många fall är de nyaste publikationerna de mest relevanta (dock beror detta mycket på ämnet!)
  • Material-/dokumenttyp: Här kan du till exempel filtrera fram översiktsartiklar eller böcker.
  • Ämne: Publikationer är ofta indexerade enligt ett ämnesordssystem (tesaurus), detta kan vara värdefullt om du exempelvis endast är intresserade av publikationer inom ett särskilt forskningsfält.

Sortera träfflistan

Det finns ofta många alternativ att sortera träfflistan, exempelvis efter publikationsdatum, relevans (databasens eget rankningssystem) eller antal citeringar. Det förinställda valet skiljer sig ofta mellan olika sökverktyg.

Att sortera om träfflistan gör inte den mindre, men det kan vara ett snabbt sätt att se om du har gjort en bra sökning, eller få fram de mest intressanta artiklarna.