Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Sökning

Prova ett annat sökverktyg

Prova ett annat sökverktyg

Andra bibliografiska databaser. Trots att de bibliografiska databaserna har ett stort överlapp mellan varandra, innehåller de alla i viss mån unikt material. Prova en annan databas för att se om du hittar något nytt!

Google Scholar. Om du använder en bibliografisk databas som ditt primära sökverktyg för att hitta vetenskapliga publikationer, kan du prova att använda Google Scholar som ett komplement. Läs mer om hur Google Scholar fungerar under fliken Google Scholar.

Google. Beroende på ditt ämne kan du behöva hitta olika typer av publikationer. Kanske du behöver hitta fler icke-vetenskapliga källor och då kan Google vara ditt bästa val. Läs mer under fliken Google.