Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad
Lund University

Sökning

Hitta sökord

Hitta lämpliga sökord

Orden/termerna du väljer är mycket viktiga! Börja med att utforska fritt, använd till exempel Google Scholar för att hitta några artiklar som verkar vara intressanta och samla nyckelord från dessa. Försöka att komma på så många olika ord som möjligt som beskriver ämnet du är intresserad av.

Om du letar efter vetenskaplig litteratur, använd engelska ord (eller latin för arter). Notera dock, att bara för att något är en korrekt engelsk översättning av ett koncept, är det inte nödvändigtvis just denna benämning som forskarna inom fältet använder! Du behöver lista ut vad den etablerade ämnesspecifika terminologin är. Ibland finns det ett dominerande uttryck som används, ibland finns det flera synonymer och alternativa uttryck som används mer eller mindre lika mycket och då behöver du inkludera alla i din sökning.

Exempel på synonymer, alternativa uttryck och alternativstavningar (med andra ord, är du intresserad av en, är du sannolikt intresserad av de andra):

  • Bird: avian, aves
  • Gene expression: transcriptome, transcription, RNA
  • Evolution: selection, adapt*, evolv*
  • Global warming: "global change", "greenhouse effect", "climate change", "global heating"
  • Breeding: breed*, reproduc*, propagat*, mating, procreat*
  • Tumour: tumour*, tumor*, neoplasm, "malignant growth", "cancerous growth"