Gå till huvudinnehållet
Lund University

Sökning

Biologibibliotekets guide till informationssökning

Hitta sökord

Hitta lämpliga sökord

Orden/termerna du väljer är mycket viktiga! Börja med att utforska fritt, använd till exempel Google Scholar för att hitta några artiklar som verkar vara intressanta och samla nyckelord från dessa. Försöka att komma på så många olika ord som möjligt som beskriver ämnet du är intresserad av.

Välj rätt ord

Om du letar efter vetenskaplig litteratur ska du använda engelska ord eftersom majoriteten av all vetenskaplig litteratur är på engelska. Söker du efter arter är det bra att komplettera med det latinska namnet.

Obs, tänk på att bara för att något är en korrekt engelsk översättning av ett svenskt ord, är det inte nödvändigtvis just detta ord som forskarna använder! Du behöver lista ut vilka ord forskarna inom ditt ämne använder för att beskriva fenomenet du är intresserad av. Ibland finns det ett uttryck som är vanligast, ibland finns det flera synonymer och alternativa uttryck som används mer eller mindre lika mycket och då behöver du ta med alla i din sökning.

Synonymer

Här följer några exempel på synonymer, alternativa uttryck och alternativstavningar. Med andra ord, om du är intresserad av en är du antagligen intresserad av de andra och bör därför ta med dem i din sökning:

  • Bird: avian, aves, passerine
  • Gene expression: transcriptome, transcription, RNA
  • Evolution: selection, adaptation, evolve
  • Global warming: global change, greenhouse effect, climate change, global heating
  • Breeding: reproduction, propagation, mating, procreation
  • Tumour: tumor, neoplasm, malignant growth, cancerous growth