Gå till huvudinnehållet
Lund University

Sökning

Biologibibliotekets guide till informationssökning

Google

Google är inte ett rekommenderat verktyg för att hitta vetenskapliga publikationer. Sökresultaten är i hög grad personaliserade (ändras efter exempelvis din sökhistorik, ditt datorspråk och din geografisk plats) vilket gör dem mycket subjektiva.

Men, om du är intresserad av ett praktiskt och applicerat ämne (t.ex. naturvård eller olika typer av policys), kan icke-vetenskapliga källor som exempelvis myndighetsrapporter eller lokala inventeringsrapporter vara användbara för dig. Den här typen av källor täcks ofta inte av de akademiska databaserna (men vissa av dem kan du hitta genom LUBsearch!).

Exempel på källor som du kan ha svårt att hitta i andra sökverktyg
 • Rapporter från kommuner och länsstyrelser
 • Vissa EU- och myndighetsrapporter
 • Företagsrapporter
 • Policys
 • Information från lokala organisationer
 • Manuskript
 • Kliniska riktlinjer
 • Pantentansökningar
 • Studentarbeten
 • Doktorsavhandlingar

OBS! Använd bara dessa typer av källor om du inte kan hitta samma information i den vetenskapliga litteraturen. Du ska alltid använda akademiska, kvalitetskontrollerade källor om möjligt. Om du använder icke-akademiska källor, behöver du läsa dem noggrant och själv bedöma kvaliteten på innehållet.


Sökteknik i Google

Sökning inom en särskild webbsida

Om du vill söka inom en särskild webbsida, är Google oftast ett mer kraftfullt sökverktyg att använda än sökverktyget på själva sidan. Till exempel, om du vill söka efter publikationer om biodiversitet från Naturvårdsverket, kan du i Google skriva: biodiversity site:naturvardsverket.se

Eller, om du vill söka efter texter om biodiversitet inom EU:s webbsida, kan du i Google skriva: biodiversity site:.eu

Frassökning

Att använda citationstecken för att söka efter två ord ihop i en särskild ordning funkar bra i Google, exempelvis: "species richness"

Sökoperatorer
 • AND: används plustecknet före ordet istället +
 • OR: sägs fungera men oklart hur bra, sätt parenteser runt orden (X OR Y OR Z)
 • NOT: använd minustecknet före ordet istället -
Trunkering

Att använda en asterisk/stjärna (*) för att söka efter ett ord med olika ändelser ska i teorin fungera i Google men gör inte det alltid i praktiken. Du kan inte göra det i kombination med frassökning. Testa dig fram för att se vad som fungerar.